MARYJA!

Wszechpośredniczka łask - odpust

Wszechpośredniczka łask - odpust

blue line
Uroczystość Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask obchodzimy co roku w Niepokalanowie 7 maja. Jest to święto tytularne Bazyliki Mniejszej i patronalne klasztoru niepokalanowskiego.

Uroczystej Mszy odpustowej o godz. 11 będzie przewodniczył o. prof. Grzegorz Maria Bartosik OFMConv.

Porządek Mszy św.:

6:00, 7:00, 8:00, 11:00, 18:00

Św. Maksymilian wierzył, że z postanowienia Bożego Maryja jest szafarką łask, które przez Jej niepokalane ręce "z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają". Święty sam doświadczał skutków wstawiennictwa Niepokalanej, dlatego oddawał Jej wszelkie troski i problemy oraz zachęcał innych, aby tak samo czynili.

W artykule umieszczonym w lutowym wydaniu "Rycerza Niepokalanej" w 1923 r. pisał:

Czy powszechne pośrednictwo NMP należy do skarbu prawd objawionych? Czy może ono być materią definicji? (...) Na tej to prawdzie opiera Milicja swą działalność. Do Niepokalanej się uciekamy i narzędziem w Jej ręku jesteśmy, bo Ona wszystkie łaski nawrócenia i uświęcenia rozdaje mieszkańcom tego płaczu padołu. Jasno też wyznajemy tę prawdę w akcie poświęcenia się Najświętszej Maryi Pannie, umieszczonym na dyplomikach Milicji «...przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają».

A na jakiej podstawie?

Zaglądnijmy do historii. Nie ma nawrócenia, gdzie by w ten lub inny sposób nie działała ręka Maryi, nie ma świętego, który by szczególną do Niej nie pałał miłością.

Ojcowie i Doktorzy Kościoła głoszą, że Ona, druga Ewa, naprawiła to, co pierwsza zepsuła, jest kanałem łask Bożych, nadzieją i ucieczką naszą, że przez Nią otrzymujemy łaski od Boga, a Ojciec św. Leon XIII w Encyklice o Różańcu (22 września 1891 r.) mówi: «Wolno twierdzić, że z owego obfitego skarbca łask, który nam przyniósł Pan... nic nam nie bywa udzielone jak tylko przez Maryję, ponieważ tak chciał Bóg».

Módlmy się więc i my, by Matuchna Najświętsza przyspieszyła chwilę uroczystego ogłoszenia tego Jej przywileju, by cała ludzkość z pełnią ufności do Jej spieszyła stóp, boć bardzo nam dziś potrzeba Jej opieki.


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ