MARYJA!

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów


Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

Radio Niepokalanów
Klasztor Błogosławionych Męczenników z Niepokalanowa

Na mocy Dekretu prowincjała prowincji warszawskiej franciszkanów konwentualnych z 18 stycznia 2018 r., Radio Niepokalanów stało się odrębnym klasztorem: Błogosławionych Męczenników z Niepokalanowa. Dlatego też radiowy klasztor ma odrębne władze: gwardiana, którym jest od 2018 r. o. Robert Serafinowski. Radio Niepokalanów to także instytucja prywatna - dzieło prowincji warszawskiej. Jako taka, posiada swojego dyrektora, którym jest o. Grzegorz Klimczyk, który zarządza Radiem Niepokalanów i jego pracownikami.

PRZEJDŹ DO RADIA NIEPOKALANÓW


MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Kolbianum

Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum" w Niepokalanowie

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez…