MARYJA!

Mozaika Męczenników

Mozaika Męczenników


W naszym sanktuarium niepokalanowskim, w bocznej kaplicy bazyliki znajduje się marmurowy ołtarz w formie tryptyku. W jego centrum jest postać św. Maksymiliana Marii Kolbego, który w geście wzniesionych rąk powierza kulę ziemską Niepokalanej i w ten sposób wyraża swoją ideę: "Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną". Natomiast skrzydła tryptyku przedstawiają Piusa XII, z figurą MB Fatimskiej, który oddał w opiekę świat Niepokalanemu Sercu Maryi, oraz błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, inicjatora Ślubów Jasnogórskich. Ołtarz ten chcemy wzbogacić mozaikowymi obrazami Błogosławionych z Niepokalanowa, współpracowników o. Maksymiliana w Niepokalanowie i współwięźniów w Auschwitz, gdzie zostali zamordowani. Jan Paweł II wyniósł ich na ołtarze 13 czerwca 1999 roku. Byli to:

Br. Bonifacy Żukowski (10.04.1942), pokorny i odważny drukarz "Rycerza Niepokalanej".

Br. Tymoteusz Trojanowski (+28.02.1942), dbał, aby "Rycerz Niepokalanej" na czas dotarł do czytelników.

O. Pius Bartosik (+ 13.12.1941), redagował "Rycerza" i inne miesięczniki. Świadkowie przekazali jego wypowiedź z obozu: "Dotychczas pisaliśmy i mówiliśmy innym, jak należy znosić cierpienia. Teraz musimy sami praktycznie to przejść, bo w przeciwnym razie co warte by były nasze słowa".

O. Antonin Bajewski (+8.05.1941), z natury chorowity. Po aresztowaniu ucierpiał wiele od oprawców, którzy go bili koronką franciszkańską, którą nosił na pasku przy habicie. Przed śmiercią w obozie prosił o przekazanie braciom w Niepokalanowie: "Powiedz im, że wierny Chrystusowi i Maryi tu zginąłem".

Razem z nimi zostali umęczeni jeszcze inni franciszkanie: o. Achilles Puchała, o. Herman Stępień, o. Innocenty Guz.

Projekt złoconej mozaiki wykonał artysta Wojciech Łukasiewicz. On też będzie jej wykonawcą. Jest to droga inwestycja. Koszt samego złota wynosi 170 tys. PLN. Prosimy o finansową pomoc do zakupu złota i wykonana tego dzieła. Wyznaczamy sobie czas wykonania tej ozdoby ołtarza do końca lutego 2023 r. Święci Męczennicy, których postacie utrwalimy w bazylice, potrafią się nam odwdzięczyć i wyproszą u Boga potrzebne łaski. My, mieszkańcy Niepokalanowa, obiecujemy naszą modlitwę za Dobroczyńców. "Radosnego dawcę Bóg miłuje" - zapisano w Piśmie Świętym.

Niech Bóg hojnie wynagrodzi wszystkim Ofiarodawcom - tak im życzy

O. Mariusz Słowik
gwardian i wspólnota klasztoru w Niepokalanowie

Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO.Franciszkanie)
Bank PEKAO S.A. I O. w Sochaczewie
O. w Sochaczewie
<

Mozaika niepokalanowian Męczenników
Modlitwa: Boże, nasz Ojcze, który w Swoim Synu ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dajesz nam źródło życia i świętości, nadziei i radości, pokoju i dobra, wysławiamy zwycięstwo Twoich darów objawione w męczeństwie Twoich sług błogosławionych: Piusa i Antonina, Tymoteusza i Bonifacego z Niepokalanowa, kapłanów i braci z zakonu św. Franciszka w czasie II wojny światowej. Błagamy Cię pokornie doprowadź nas za ich wstawiennictwem do blasku prawdy ewangelicznej, która nie zna zniewolenia i zdrady oraz rozpal płomień miłości serafickiej, która wszystko przetrwa i przetrzyma, abyśmy bez lęku i przygnębienia, lecz z ufnością kroczyli drogami trzeciego tysiąclecia we wspólnocie Kościoła. Szczególnie prosimy o łaskę... Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ