MARYJA!

Ku pamięci duchownych niezłomnych

Ku pamięci duchownych niezłomnych

blue line
23 października, Niepokalanowie - obchody Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych.

19 października - dzień męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki - obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. To wspomnienie wszystkich kapłanów, którzy ponieśli śmierć w obronie Ojczyzny. W tym roku czcimy ten dzień 23 października. Spotkanie zorganizowali Franciszkanie oraz Fundacja Rajd Katyński.

W niepokalanowskiej bazylice była sprawowana Msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył o. Marek Kiedrowicz - franciszkanin, kapelan Rajdu Katyńskiego. Słowo Boże wygłosił o. Ignacy Kosmana z klasztoru Niepokalanów.

Obchody Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych - Msza święta

Po Mszy św. zostały złożone kwiaty przy pomniku św. Maksymiliana. Następnie pielgrzymką uczestnicy spotkania udali się na klasztorny cmentarz, by złożyć kwiaty i pomodlić się przy grobie kapelana V Wileńskiej Brygady AK ks. Aleksandra Grabowskiego. Ks. Aleksander, zagrożony aresztowaniem podczas II wojny światowej, został ukryty, a potem trafił do V Wileńskiej Brygady AK pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" jako kapelan. Po wojnie trafił do Niepokalanowa i tu zmarł, stąd też jego grób znajduje się na niepokalanowskim cmentarzu.

Modlitwa przy grobie ks. Aleksandra Grabowskiego

Po południu można było wysłuchać prelekcji dra Roberta Zadury - historyka. W bardzo barwny sposób przypominał on postać bł. ks. Wincentego Frelichowskiego - męczennika, duszpasterza harcerstwa. Prelegent oparł się na wielu fotografiach, jakie zachowały się, mimo zawieruchy wojennej. Prelegent zwrócił uwagę, że świętych łączy kilka cech, jak: dom rodzinny, formacja, modlitwa, ale przede wszystkim Jezus Chrystus. "Oni zakochani w Sercu Pana Jezusa są w stanie ofiarować swoje życie dla innych... Miłości nie dało się zabić. Ona wyjdzie z tego piekła na ziemi... Z Bogiem, z największego zła wyjdzie dobro... Święci i ich świadectwo to duchowa szczepionka dla nas, którzy jesteśmy w drodze" - zakończył prelekcję dr Zadura.

Dr Robert Zadura, Bł. ks. Wincenty Frelichowski - męczennik, apostoł młodzieży i harcerz

Na zakończenie można było obejrzeć film autorstwa Krzysztofa Nowaka "Jan Paweł II - Znak Sprzeciwu". Po filmie miała miejsce dyskusja z udziałem reżysera i autora scenariusza.

Teresa M. Michałek, FN / red.


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

Wielkopostne rekolekcje MI

23-25 lutego, Niepokalanów Lasek - Ze św. Maksymilianem kochamy Kościół święty i go bronimy.

Czytaj dalej...
Szkoła Życia Chrześcijańskiego

23-25 lutego, Niepokalanów, Sesja zimowa Szkoły Życia Chrześcijańskiego.

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ