MARYJA!

Odpowiedzialna miłość

Odpowiedzialna miłość

blue line
Miłość prawdziwa wymaga wielkiej konsekwencji oraz siły ducha - mówił w konferencji o uzależnieniach ks. Marek Dziewiecki podczas 73. spotkania "Oddaj się Maryi".

W pierwszą sobotę listopada 2022 r. odbyło się 73. spotkanie "Oddaj się Maryi". Spotkanie poprowadził o. Mirosław Kopczewski - franciszkanin z Niepokalanowa. W słowie wprowadzającym przybliżył istotę oddania się Maryi. Zauważył, że akt zawierzenia wystarczy wypowiedzieć tylko raz, gdyż Matka Boża zawsze o nas pamięta. Najważniejszy jest akt naszej woli i dobrowolne zawierzenie siebie Jej Niepokalanemu Sercu. Co więcej, franciszkanin wskazał, że oddajemy się Maryi, ponieważ sam Bóg zawierzył Maryi największy swój Skarb - Jedynego Syna. Jezus również powierzył się Maryi, o czym świadczy Ewangelista Łukasz, który zapisał, że Jezus "był im [Józefowi i Maryi] posłuszny".

Po słowach wprowadzenia można było wysłuchać świadectw działania Maryi w życiu konkretnych osób. Pierwsza pani opowiedziała o zawierzeniu spraw finansowych i sprzedaży działki na spłatę kredytu oraz o wyproszeniu dobrej pracy dla syna.

Następnie jeden pan podziękował za to, że urodził się za przyczyną św. Maksymiliana, mimo że lekarze nie dawali jego rodzicom szans na poczęcie.

Inna pani opowiedziała świadectwo o powolnej przemianie życia rodzinnego, która dokonała się po pielgrzymce do Medjugoria. Jedną z przemian była także przemiana syna oraz urodzenie zdrowych trzech wnucząt, mimo tego, że lekarze orzekli bezpłodność. Poczęcie i urodzenie trójki dzieci było owocem zawierzenia Matce Bożej.

Następna pani mówiła o ciężkim wypadku samochodowym córki i jak pielęgniarka w szpitalu dała jej różaniec, by mogła się modlić, a kapłan przyszedł, aby udzielić córce sakramentu namaszczenia chorych. Mimo bardzo ciężkiego wypadku córka wróciła do zdrowia.

Kolejna pani podziękowała za wyproszenie u Niepokalanej dobrego męża. Dzięki sakramentalnemu małżeństwu w ich rodzinie zaczęła się wspólna droga wiary i nawrócenia. W świadectwie zawarte była także zawierzenie swoich dzieci i modlitwa za dzieci, aby zawsze odnalazły drogę do Boga.

W ostatnim świadectwie pewna pani mówiła, jak uprosiła dar macierzyństwa po ponad 7 latach małżeństwa dzięki podjęcia modlitwy Nowenną Pompejańską.

W trakcie spotkania o. Piotr Maria Lenart - franciszkanin z Niepokalanowa, zachęcił do wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej (MI) założonego przez św. Maksymiliana. Franciszkanin zauważył, że oddanie siebie Niepokalanej jest jedynym i najważniejszym warunkiem przynależności do MI. Inne warunki nie należą do istoty, a mają nam jedynie pomóc i przypominać o naszym oddaniu się Maryi. W krótkich słowach o. Piotr przypomniał, że jednym z głównym przyczyn założenia MI była masoneria oraz rozróżnił samo bycie masonem od kierowania się duchem czy ideologią masońską, którą współczesny świat jest przesiąknięty. Po Eucharystii do Rycerstwa Niepokalanej przystąpiło prawie 30 osób.

Konferencja wprowadzająca oraz świadectwa.

Po południu ks. Marek Dziewiecki - znany duszpasterz i psycholog, przybliżył temat uzależnień oraz jak mądrze pomagać uzależnionym wychodzić z uzależnień. Kapłan zauważył, że prawie w każdym domu są osoby od czegoś uzależnione, jak np. od Internetu i że pragnie szczęściajest jednym z czynników popadania w uzależnienia, gdyż uzależniacze obiecują i dają choć chwilowe, ale prawie zawsze natychmiastowe poczucie szczęścia, radości. A kiedy życie jest ciężkie, trudne, gdy człowiek czuje się nieszczęśliwy z własnej lub cudzej winy - wtedy łatwiej jest wejść w jakiś typ uzależnień, niż podjąć trudną walkę z problemem czy negatywnymi odczuciami. Prelegent wymienił kilka form uzależnień oraz ich oddziaływanie na ludzką psychikę i ducha. Wskazał, że w każdym uzależnionym mechanizm jest ten sam: zakochanie w uzależniaczu, oszukiwanie samego siebie, manipulacja bliskimi, brak reakcji na miłość kochających go osób oraz nieprzejmowanie się cierpieniem, które im zadaje. Aby dać szansę na ratunek osobie uzależnionej, to pozwolić jej cierpieć, ponieważ - zdaniem ks. Marka - to jest jedyna sprawa, na którą uzależniony jeszcze reaguje. Ks. Marek takie wnioski wyciągnął w oparciu o przypowieść o synu marnotrawnym. Syn kpił z miłości ojca, a ocaliło go własne cierpienie. Jego ojciec kochał go mądrze. Nie przeszkadzał uzależnionemu cierpieć, nie pomagał, czekał, aż syn sam wrócił do ojca. Człowiek uzależniony, dopiero gdy wyjdzie z nałogu, zrozumie mądrą miłość oraz podjęte tak bardzo radykalne środki. Miłość prawdziwa wymaga wielkiej konsekwencji oraz siły ducha. Po konferencji ks. Marek odpowiadał na liczne pytania słuchaczy.

Konferencja na temat uzależnień, ks. Marek Dziewiecki

Podczas Eucharystii ks. Marek Dziewiecki przybliżył zebranym postać Matki Bożej, która jest wzorem zarządzania miłością, świętością i wiernością. Maryja jest zawsze wierna Bogu, niezależnie od sytuacji, w której się znalazła. Kaznodzieja porównał wiarę Abrahama z wiarą Maryi. Uznał, że wiara Maryi przewyższa wiarę Abrahama, ponieważ Ona, w odróżnieniu od Abrahama, nie prosi Boga o nic, o żadną łaskę. A Bóg tak bardzo zaufał Maryi, że zechciał Jej powierzyć swego Jednorodzonego Syna.

Msza i Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po homilii o. Mirosław Kopczewski, przewodnicząc Eucharystii, poprowadził zawierzenie siebie i wszystkich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi. Natomiast po Mszy św. modlitwę różańcową oraz 15-minutowe rozważanie trzeciej tajemnicy bolesnej, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa, o. Mirosław poprowadził na podstawie pism błogosławionej stygmatyczki Anny Katarzyny Emmerich.

Kolejne spotkanie w Niepokalanowie, w sobotę, 5 grudnia 2022 r.

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ