MARYJA!

Podwójny Jubileusz

Podwójny Jubileusz

blue line
W Dnu Matki, 26 maja 2023, mieszkańcy i sympatycy Teresina celebrowali podwójny jubileusz, 50-lecia Gminy i 200-lecia istnienia Teresina.

Bogata historia Teresina nierozerwalnie jest związana z "franciszkańskim klasztorem, postacią św. Maksymiliana Kolbego, czy «Rycerzem Niepokalanej, którego nakład w chwilach świetności osiągał milion egzemplarzy" - napisał portal informacyjny tusochaczew.pl. Stąd cieszy obecność tego dnia na Eucharystii w bazylice niepokalanowskiej przedstawicieli Samorządu Gminy i wszystkich, którym leży na sercu dobro Gminy i Boża opieka nad ludźmi tego regionu Polski.

Gwardian Niepokalanowa, o. Mariusz Słowik, w ramach kazania skierował do zebranych słowo, ukazujące związki Gminy z klasztorem i osobą św. Maksymiliana Kolbego. Oto obszerne fragmenty z wygłoszonego słowa.

Kiedy pielgrzym czy turysta wysiada na stacji Teresin-Niepokalanów, zauważa figurę MB Niepokalanej z dwunastoma gwiazdami I postumentem w kształcie orła, ufundowaną w 1936 r. przez Wydawnictwo "Milicji Niepokalanej". Przyjeżdżający do Niepokalanowa pielgrzymi już na stacji kolejowej spotykali się z Matką Bożą. Zatrzymywali się przed figurą, modlili się, składali kwiaty. Również okoliczni mieszkańcy, wyruszający w podróż, modlili się przed figurą, prosząc o szczęśliwy jej przebieg oraz szczęśliwy powrót [...]. To z tej stacji miały początek liczne podróże Założyciela Niepokalanowa. Uwiarygadnia to obecność ławki z Ojcem Maksymilianem i teczką podróżną.

Nie ulega wątpliwości, że założenie Niepokalanowa, ożywiło znaczenie i rozwój Gminy. A zaczęło się od postawienia niewielkiej figurki MB Niepokalanej na terenie klasztoru w roku 1927, następnie przez powstanie nowych budynków, drukarni, wydawnictwa i Radia Niepokalanów. [...] Jak przed II wojną światową przybywali tutaj znani goście z Polski i zagranicy [...], ze względu na niezwykłość klasztoru i pisma drukowane, tak po wojnie zaczęli licznie przybywać pielgrzymi. [...]

Jesteśmy związani z Gminą... O. Prowincjał [Grzegorz Bartosik] tutaj wychowywał się. Osobiście do Niepokalanowa - do Niższego Seminarium - przybyłem w 1977 r., więc w 4 lata od powstania Gminy. Ucząc się tutaj, później powracając trzy razy do klasztoru widziałem rozwój Gminy. Pamiętam wiele drewnianych szarych domów, szare ulice, a w miejscach wielu obecnych domów były pola. Nie można było spacerować koło Teresinki, jak dziś. Powstały nowe szkoły, ośrodki kultury, miejsca rekreacyjne [...].

Szczególnym wydarzeniem dla klasztoru i Gminy była wizyta św. Jana Pawła II 40 lat temu. Gmina Teresin bardzo przychylnie i aktywnie włączyła się w przygotowania do papieskiej wizyty. Ówczesne media pomijały Niepokalanów, wymieniając Teresin jako miejsce spotkania z papieżem, stąd zaszczyt wizyty spadł na Gminę. Poczta w Teresinie zadbała o filatelistyczną galanterię ze znaczkami i okolicznościowym stemplem. Pokaźny przydział tych jednostek udostępniono klasztorowi. W duchu wdzięczności i zaszczytu Gmina Teresin nadała Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Gminy Teresin. Miałem to szczęście wręczyć je Ojcu Świętemu z przedstawicielami Gminy.

Na terenie Gminy gościły takie znane osoby, jak św. Matka Teresa z Kalkuty, kard. Józef Ratzinger (późniejszy papież Benedykt XVI), prezydent RP Andrzej Duda i wielu innych. [...]

Św. Maksymilian jako dobry pasterz karmił ludzi słowem Bożym, "Rycerzem Niepokalanej", swoim przykładem. Dzisiaj czyni to Kościół, klasztor, ale jest to również zadaniem Gminy, choć w innym materialnym wymiarze zaspokajania potrzeb. Paść kogoś w języku biblijnym to kogoś nasycić: dać duchową i materialną strawę. Gmina i klasztor, jako dwie autonomiczne instytucje - państwowa i kościelna - w jedności powinny współpracowac dla dobra mieszkańców, dobra wspólnego. Mają służyć mieszkańcom, klasztor od strony duchowej, a Gmina od strony materialnej [...].

Pięknym wyrazem współpracy jest Stowarzyszenie Związku Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbego, utworzony w 2005 r., dzięki porozumieniu i współpracy czterech samorządów: Zduńskiej Woli, Pabianic, Teresina i Oświęcimia. Celem działalności Związku jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć związanych ze św. Maksymilianem, promując miejsca związane z jego życiem, nauczaniem i dziełem.

[...] Od św. Maksymiliana możemy uczyć się organizowania dobrej przyszłości. Niech On będzie wzorem [...].

O. Mariusz Słowik OFMConv, gwardian

Uroczysta gala odbyła się w "Kuźni Napoleońskiej", nieopodal klasztoru. "Wśród zaproszonych [gości] pojawił się premier Waldemar Pawlak, a także Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki, który w imieniu prezydenta odznaczył zasłużonych". Wiceminister wspomniał, że jako 9-letni Maciek "którego mama zabrała na tę piękną uroczystość... widziałem tam prawie milion ludzi. Tak święty Jan Paweł II jednoczył nas wszystkich w czasie komunizmu" (za: tusochaczew.pl).

O. Piotr M. Lenart OFMConv
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Bolesna Matka
Bolesna Matka

Tradycja wymienia siedem bolesnym momentów w życiu Maryi: 1. Proroctwo Symeona; 2. Ucieczka do Egiptu; 3. Zgubienie Jezusa w Jerozolimie; 4. Spotkanie z Synem na Drodze Krzyżowej; 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa; 6. Zdjęcie Jezusa z krzyża; 7. Złożenie Ciała Jezusa do grobu..

Więcej

Męczennica w duchu
Męczennica w duchu

O męczeństwie Dziewicy Maryi mówi zarówno proroctwo Symeona, jak też samo opowiadanie o męce Pana. "Oto Ten - powiedział o Dziecięciu starzec Symeon - przeznaczony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę - zwrócił się do Maryi - przeniknie miecz".

Więcej

Przeczytaj także

22.04.2023

40 lat temu
Obchody 40. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Niepokalanowie Niedziela, 18 czerwca 2023 r.

21.04.2023

Jan Paweł II w Niepokalanowie
18 czerwca 1983 r.

Działalność wydawnicza

#OddaniNaMaxa

Sezon 3 spotkań MI on-line w duchowości św. Maksymiliana. Czwartek, 28 września - FunJob 28WRZ 2023. Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

7 października, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, konferencja o Maryi w Apokalipsie, spektakl taneczny.

Czytaj dalej...
Nocna Pielgrzymka

14 października - O triumf Niepokalanej w naszej Ojczyźnie, w Europie i na całym świecie.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ