MARYJA!

1 kwietnia w Niepokalanowie - Smoleńsk i koncert pasyjny

1 kwietnia w Niepokalanowie - Smoleńsk i koncert pasyjny

blue line
Kwiecień to kolejna, 13. rocznica, w której wspominamy zasłużone osoby dla naszego kraju, które zginęły w katastrofie smoleńskiej.

Wspomniano Janinę Fetlińską

W niepokalanowskiej bazylice, w sobotę, 1 kwietnia, odbyła się Msza św. za śp. senator Janinę Fetlińską i innych ofiar katastrofy w Smoleńsku. Mszy św. przewodniczy ks. Zbigniew Adamkowski - proboszcz parafii św. Józefa w Ciechanowie. W okolicznym kazaniu kapłan przypomniał postać p. senator Janiny. Była ona pielęgniarką, lubiła pomagać innym i - jak mówiła: "Mój zawód nauczył mnie patrzyć na drugiego człowieka, jak na osobę, która być może czegoś ode mnie potrzebuje".

"13 lat temu, rozdzwoniły się nasze Polskie dzwony, aby zjednoczyć nasz naród - zaznaczył kaznodzieja. - Dzwony odzywają się na dobre i na złe. Rozdzwoniły się one, gdy Polska odzyskała Niepodległość". Kaznodzieja zastanawiał się, czy ta data, 10 kwietnia, będzie datą zakazaną, czy też datą, od której przyszłe pokolenia będą się kiedyś uczyć naszej polskiej historii? Wiele pytań pozostaje obecnie bez odpowiedzi, ale na nas spoczywa "przekazywanie historii przyszłym pokoleniom" - zauważył ks. Zbigniew.

Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy nabożeństwa złożyli kwiaty pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, który znajduje się za bazyliką w Niepokalanowie.

Ostatnim akcentem uroczystości było okolicznościowe spotkanie w sali św. Bonawentury, gdzie odczytano m.in. okolicznościowe listy, związane z upamiętnieniem ofiar katastrofy smoleńskiej, a także, poprzez wspomnienia, przybliżono postać p. senator Janiny Fetlińskiej.

Requiem Mozarta

Po południu w bazylice gościł Zespół "Mazowsze", który wykonał "Requiem" Mozarta oraz pieśni pasyjne. Był to niezwykły sposób medytacji nad Męką Pańską.

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

#OddaniNaMaxa

Maryja wzór kobiety - Józef wzór mężczyzny. Czwartek, 7 marca - FunJob 07MAR2024 - Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Sztafeta w intencji Polski

9-10 marca: modlitwa różańcowa za Polskę i Polaków.

Czytaj dalej...
Nocna Pielgrzymka

9 marca - O triumf Niepokalanej w naszej Ojczyźnie, w Europie i na całym świecie.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ