MARYJA!

Wierzę w Kościoł i bronię go

Wierzę w Kościoł i bronię go

blue line
Prezesi i Animatorzy Rycerstwa Niepokalanej, zgromadzeni na Wiosennym Zjeździe w Niepokalanowie 21-23 kwietnia 2023 r., zgłębiali temat "Wierzę w Kościół Chrystusowy".

W spotkaniu wżęło udział ponad 170 przedstawicieli z ponad 80 wspólnot MI-2. Spotkanie poprowadził o. Ryszard M. Żuber OFMConv - prezes narodowy MI. Jednym z prelegentów był o. Stanisław M. Piętka OFMConv - były gwardian Niepokalanowa i wieloletni prezes narodowy MI, który w dwóch konferencjach ukazał szczególną misję MI i poszczególnych rycerzy Niepokalanej w Kościele.

Prelegent, nawiązując do pytania, które Chrystus zadał Szawłowi, będącemu w drodze do Damaszku: "Dlaczego mnie prześladujesz?", wykazał, że Jezus utożsamia się z Kościołem, z każdym wyznawcą i że On sam jest Kościołem, a Kościół jest w Nim. Prelegent posłużył się również Pawłowym porównaniem Kościoła do ciała ludzkiego, które składa się z wielu członków, pełniących różne funkcje, ale stanowiących jedno nierozerwalne ciało. Odwołując się do nauczania soborowego o. Stanisław zauważył, że "Kościoła nie mierzy się miliardami wiernych ani tysiącami duchownych – mierzy się jedynie – utożsamiającym się z Chrystusem – człowiekiem wierzącym, w jeden Kościół, katolicki i apostolski".

Mówiąc o zawsze aktualnym zasadniczym celu MI, którym jest jak największa chwała Boża, oraz misji MI we współczesnym świecie, prelegent przypomniał, że Niepokalana jest dla MI drogowskazem, a Jej rycerze powinni być "żywymi kamieniami" w budowli Kościoła, czujnymi na potrzeby każdego człowieka. Wyjaśnił też, że przynależność do Kościoła uobecnia się w Eucharystii i innych sakramentach oraz w czci do Matki Bożej, aniołów i świętych. Podkreślił, że Kościół ma rysy Maryi, "gdyż tam, gdzie był Jezus, zawsze była też Maryja".

Przytaczając kilka tekstów z pism św. Maksymiliana, o. Stanisław zaznaczył, że u podstaw Rycerstwa Niepokalanej, od samego początku jego założenia, leży troska o rozwój Kościoła i walka z ideologiami, wrogimi wierze i człowiekowi, i że jest to wciąż aktualne rycerskie zadanie. Zdaniem o. Stanisława, "każdy chrześcijanin powinien być rycerzem, dającym świadectwo prawdziwie chrześcijańskiego życia", zarówno słowem, jak i postawą ciągłego nawracania się, oraz umieć oddzielić błąd od błądzącego. O. Stanisław przedstawił obszary rycerskiej posługi, zaznaczając, że w każdym miejscu "rycerz powinien być lekarzem dusz". W wiernym wypełnianiu celu i misji MI prelegent widzi "teraz i jutro Kościoła Chrystusowego".

Na koniec o. Stanisław zachęcił, "abyśmy nie wstydzili się naszego znaku MI, i abyśmy zawsze dawali świadectwo naszym życiem i postępowaniem".

W spotkaniu liderów rycerskich wspólnot wzięli udział przedstawiciele ruchów pro-life, którzy pod hasłem "30 lat prawnej ochrony życia w Polsce" przygotowali szereg inicjatyw pozwalających spojrzeć z różnych perspektyw na znaczenie ustawy dla życia społecznego oraz zadania, które aktualnie stawia przed nami rzeczywistość. Wojciech Zięba z Krakowa w dwóch konferencjach przybliżył metody manipulacji medialnej, katastrofalne w skutkach dla życia osób z niepełnosprawnością, jak również ukazał prawdę o rodzinach, które wychowują dziecko z niepełnosprawnością.

Czas Zjazdu, to czas modlitwy i uwielbienia i dziękczynienia Bogu za wszelkie otrzymane łaski. Rycerze Niepokalanej podczas Eucharystii wysłuchali trzech kazań, które przybliżały, w jaki Kościół wierzymy i jak sobie radzić z problemami, z którymi spotykamy w Kościele. Rycerze zostali umocnieni słowem, które ukierunkowało ich na trwanie w Kościele, modlitwę za Kościół oraz posłuszeństwo Kościołowi.

Na zakończenie Zjazdu rycerze odnowili Akt poświęcenia się Niepokalanej oraz odśpiewali Hymn MI, zaś członkowie Zarządu Narodowego MI spotkali się na obradach, by omówić strategię działania i rozwoju MI w Polsce.

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

Wielkopostne rekolekcje MI

23-25 lutego, Niepokalanów Lasek - Ze św. Maksymilianem kochamy Kościół święty i go bronimy.

Czytaj dalej...
Szkoła Życia Chrześcijańskiego

23-25 lutego, Niepokalanów, Sesja zimowa Szkoły Życia Chrześcijańskiego.

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ