MARYJA!

Rycerstwo zawsze aktualne
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Rycerstwo zawsze aktualne

29 lipca w Niepokalanowie rozpoczął się Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej, któremu towarzyszyło hasło: 100 lat historii - 100 lat misji. W obchodach jubileuszowych brał udział o. Raffaele Di Muro -prezes międzynarodowy MI.

Ten rok jest rokiem szczególnym, zbiegają się różne rocznice, mija 100 lat od założenia Rycerstwa Niepokalanej, 100 lat od objawień Matki Bożej w Fatimie, a wreszcie 90 lat od powstania największego klasztoru męskiego w świecie katolickim - Niepokalanowa.

Wielkie dziękczynienie

Centralnym punktem jubileuszowych obchodów 100-lecia MI była Msza św., której w niedzielę, 30 lipca, przewodniczył ks. kard. Kazimierz Nycz. Przybyłych gości powitał o. Grzegorz M. Szymanik - gwardian Niepokalanowa.

Do licznie zgromadzonych rycerzy ks. Kardynał powiedział: Objawienie Fatimskie i 100-lecie MI dzisiejszemu człowiekowi niosą światło nadziei poprzez miłosierdzie>/q>. Młody, bo zaledwie 23-letni kleryk, dziś święty, zakłada w 1917 r. Rycerstwo Niepokalanej. Maksymilian uwierzył, że wszystkie łaski miłości przychodzą przez Maryję. "Droga do nieba przez i z Maryją to droga najprostsza i najpewniejsza. W tej drodze do nieba ma nam towarzyszyć przemiana samego siebie, mamy stawać się lepszymi i musimy zaczynać od siebie. Tak powstało MI" - przypominał hierarcha.

Z perspektywy czasu możemy ocenić zarówno dzieło fatimskie, jak i dzieło młodego franciszkanina. W 1917 r. te dzieła nie zapowiadały, że swym orędziem podbiją cały świat. Kto w 1917, 1918 czy 1919 r. słyszał o Fatimie? Zdaje się, że Pan Bóg zadziałał w dwóch różnych miejscach - niezależnych od siebie - Fatimie i Rzymie. Dziś, z perspektywy lat, możemy te dzieła łączyć, jako dzieła tego samego czasu i tego samego przesłania - zaznaczył ks. Kardynał.

W dalszej części kazania kard. Kazimierz zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy, która jest podstawową drogą do Boga. To na modlitwie odkrywamy nasze powołanie, to na modlitwie odkrywamy też nasze talenty, które powinniśmy użyć jako sposobu w ewangelizacji. To na modlitwie rodzi się zaufanie do Boga, oddanie Matce Bożej. Oddając się Maryi, stajemy się Jej rycerzami, których Ona może posłać, by budować Królestwo Boże, byśmy świadczyli wobec innych przykładem naszego chrześcijańskiego życia.

Na koniec kazania Kardynał zachęcił obecnych do modlitwy za Ojczyznę oraz za tych, którzy sprawują rządy. Modlitwą  możemy wiele wyprosić, a na pewno niczego nie zepsujemy - zaznaczył hierarcha. - Prośmy, aby Pan Bóg prowadził nas i ludzi, którym powierza losy świata, po drogach miłosierdzia, pokoju i sprawiedliwości - zakończył homilię kard. Kazimierz.

W imieniu Prezydenta Polski obecny był ks. płk. Marcin Janocha, który odczytał przesłanie głowy państwa. Dzieło św. Maksymiliana to dzisiaj jeden z ważniejszych ruchów katolickich, zasłużony w propagowaniu wartości rodzinnych i patriotycznych oraz w walce o poszanowanie ludzkiego życia. W słowniku świętego założyciela Rycerstwa nie było słowa niemożliwe. Jestem przekonany, że tę maksymiliańską postawę zaangażowania i wytrwałości będą państwo propagować także w przyszłości - czytamy w przesłaniu Prezydenta.

Maksymilian i jego mama

Wprowadzeniem w tegoroczny Dzień Modlitwy była sztuka wystawiona przez znanych polskich aktorów, takich jak: Ewa Ziętek, Łukasz Lewandowski, Dariusz Kowalski oraz Ksawery Szlenkier - Mój syn Maksymilian w reżyserii Marcina Kwaśnego. Sztuka powstała na podstawie tekstu napisanego przez Kazimierza Brauna o św. Maksymiliane. W warstwie fabularnej dramat toczy się na dwóch osiach czasu: współczesnej, gdy matka św. Maksymiliana odwiedza celę syna w klasztorze oraz historycznej, gdy z retrospektywy poznajemy historię życia i śmierci św. Maksymiliana w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Na poziomie rozważań filozoficznych dramat dotyka najważniejszych problemów człowieka, w tym postawy wobec bliźnich i patriotyzmu. Sztuka jest również głęboką analizą psychologiczną wyjątkowej osobowości św. Maksymiliana. Sztukę można zobaczyć w Teatrze Oratorium na ul. Kawęczyńskiej 53 (przy Bazylice Najświętszego Serca).

Świętość wszystkich

Pierwszego  dnia, 29 lipca, po uczcie duchowej i kulturalnej uczestnicy Dnia Modlitwy wzięli udział  w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Tadeusz Bronakowski - biskup pomocniczy diec. łomżyńskiej. W homilii ks. Biskup przypominał słowa z Pisma Świętego: Czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka? Za tymi słowami kryje się duchowe przesłanie Rycerstwa Niepokalanej - zauważył kaznodzieja. Dodał też, że od najwcześniejszych lat walczymy na dwóch frontach. Pierwszy z nich to zmaganie się na płaszczyźnie duchowej, a drugi - to świat zewnętrzny. Walczymy w imię Chrystusa i Ewangelii o zwycięstwo dobra nad złem w otaczającym nas świecie. W dalszej części kazania ks. Biskup zauważył, że św. Maksymilian założył prosty ruch, którego celem jest troska o swoje zbawienie i zbawienie innych oraz świętość i to jak największa. Ten jubileusz jest dla wszystkich rycerzy wezwaniem, aby dążyć do świętości. Program przez niego zapisany sto lat temu dla MI jest i dziś aktualny. Św. Maksymilian, który oddał życie za ojca rodziny, przypomina nam, że dziś w naszej Ojczyźnie potrzebni są prawdziwi mężczyźni i ojcowie. Chrześcijańskie wartości i tradycje muszą być bronione przez ojców i mężczyzn. Musimy też pamiętać o modlitwie za nieprzyjaciół Kościoła. Nie lękajmy się świętości. Nie lękajmy się mierzyć wysoko, by być kochanym i oczyszczonym przez Boga. Świętość nie polega na czynieniu niezwykłych czynów, ale na tym, by pozwolić Bogu działać. Jest ona spotkaniem naszej słabości z mocą Bożą. W życiu jest tylko jeden powód do smutku: nie być świętym - dodał bp Tadeusz.

Siła modlitwy

W dalszej części całonocnego czuwania modlitewnego z 29 na 30  lipca, zgromadzeni rycerze Niepokalanej odśpiewali Apel Jasnogórski. Słowo wprowadzenia do Apelu powiedział o. Stanisław M. Piętka - prezes narodowy MI w Polsce. Następnie młodzież pod kierownictwem s. Sancji - serafitki, przedstawiła misterium: Ona zwycięży wroga dusz.

Poszczególne grypy rycerskie aż do białego rana prowadziły modlitwę różańcową oraz inne modlitwy.

Przed południem rycerze wysłuchali  konferencji o. prof. Grzegorza M. Bartosika, który mówił, jak dziś w codziennym życiu realizować idee rycerskie.

Ofiarę na dzieła prowadzone przez MI można było złożyć biorąc udział w loterii fantowej zorganizowanej przez Fundację Niepokalanej.

stm

Galeria

29 lipca w Niepokalanowie rozpoczął się Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej, któremu towarzyszyło hasło: 100 lat historii - 100 lat misji.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA