MARYJA!

Młodzi rycerze w Rzymie
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Młodzi rycerze w Rzymie

W Rzymie od 24 do 29 kwietnia 2017 r. odbyło się  międzynarodowe spotkanie przedstawicieli młodzieży MI. Delegatem z Polski byli Mateusz Gorzędowski i o. Tomasz Tęgowski OFMConv

Pierwszy dzień prac odpowiedzialnych i animatorów młodzieży MI w Rzymie rozpoczął się po obiedzie w Seraphicum, na Wydziale Teologicznym Świętego Bonawentury, w sali rycerskiej. Spotkanie miało na celu poznanie się oraz wprowadzenie w temat i zakres prac.

Lepszemu poznaniu się uczestników posłużyła zabawa, która prowadziła do odkrycia własnych oczekiwań, co do spotkania, na podstawie życiowych doświadczeń św. Maksymiliana.

Całe spotkanie przebiegło w wesołej i przyjaznej atmosferze, która scalała obecnych w jedną wspólnotę. Spotkaniu przewodniczyła Tiziana Disabato - misjonarka Niepokalanej, a odpowiedzialną za całość była Angela Morais z zarządu międzynarodowego MI i delegat do spraw młodzieży. Oprócz nich były obecne delegacje z Brazylii, Włoch i Polski.

Drugiego dnia delegacje zaprezentowały działalność Rycerstwa w poszczególnych krajach. Podczas spotkania zwrócono uwagę na brak skoordynowanych działań MI na świecie. Po obiedzie delegaci udali się do Casa Kolbe, gdzie znajduje się cela, w której zostało założone Rycerstwo Niepokalanej. Następnie uczestnicy zwiedzili dzielnicę żydowską, poznając tragiczną historię Żydów podczas II wojny światowej. Następnego dnia uczestnicy spotkania udali się do Asyżu, aby odkryć źródła duchowości franciszkańskiej.

W czwartek delegaci rozpoczęli dzień wspólną Mszą św. Następnie spotkali się, aby omówić pomysły skoordynowanej działalności dla młodzieżowego ruchu MI na świecie. Pod koniec dnia młodzi rycerze podzielili się wynikami swojej pracy. Zastanawiano się także nad zorganizowaniem międzynarodowego zjazdu młodzieży rycerskiej.

W środę wczesnym rankiem delegaci spotkania udali się na Plac św. Piotra, aby wziąć udział w audiencji generalnej z Ojcem Świętym Franciszkiem. Na zakończenie spotkania udali się do Casa Kolbę, aby obejrzeć wystawę poświęconą św. Maksymilianowi.

M. Gorzędowski/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA