MARYJA!

20 lat kalwaryjskiej pielgrzymki
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

20 lat kalwaryjskiej pielgrzymki

Medal zasłużonego, męczeńska historia Polski i 100-lecie Rycerstwa Niepokalanej - to główne akcenty jubileuszowej XX Wielkopostnej Pielgrzymki na Kalwarię Świętokrzyską, która odbyła się 18 marca 2017 r. w Morawicy.

Historię i idee Rycerstwa Niepokalanej, które w tym roku 16 października będzie świętowało 100. rocznicę założenia przez św. Maksymiliana, przypomniał podczas Mszy św. bp Jan Piotrowski - ordynariusz diecezji kieleckiej. Wskazał, że św. Maksymilian miał do dyspozycji te same środki, które i my mamy dzisiaj, aby osiągnąć świętość - Pismo Święte, sakramenty...

Kulminacyjnym wydarzeniem pielgrzymki była Droga Krzyżowa na Świętym Wzgórzu Ziemi Morawickiej. Rozważania prowadzone przez o. Stanisława M. Piętkę - prezesa narodowego MI, nawiązywały do 1050-letniej historii Polski. Kolejne stacje Męki Chrystusa znajdowały analogie do dziejów naszej Ojczyzny, jak np. upadki Zbawiciela przypominały czas męczeńskiej śmierci św. Stanisława, rozbicia dzielnicowego, potop szwedzki, rozbiory...

Wymownym akcentem modlitewnego czuwania było uhonorowanie medalem "Zasłużony dla Rycerstwa Niepokalanej" ks. Pawła Kolanowskiego, który przez 18 lat pełnił funkcję asystenta MI w diecezji kieleckiej. Wzruszony kapłan wyznał, iż ustanawiając przed laty to odznaczenie, nie przypuszczał, że kiedyś dostąpi zaszczytu otrzymania takiej nagrody. Przypomniał też o pokutnym charakterze pielgrzymki, odbywającej się w Wielkim Poście bez względu na pogodę.

Podczas Mszy św. w szeregi MI wstąpiły 4 osoby, w tym nowy asystent MI ks. Sebastian. O oprawę muzyczną zadbała diecezjalna schola MI. "To było wielkie modlitewne wydarzenie" - przyznała Krystyna Radomska - prezes MI diecezji kieleckiej i odpowiedzialna za przebieg pielgrzymki pokutnej.

XX diecezjalna pielgrzymka pokutna zgromadziła licznych pątników z diecezji kieleckiej, a także delegację MI ze Starachowic. Bogaty program tego modlitewnego spotkania co roku gromadzi licznych pielgrzymów, którzy przybywają na Kalwarię Świętokrzyską, by w duchu pokuty i dziękczynienia modlić się za Ojczyznę, Rycerstwo Niepokalanej i w swoich intencjach.

MI news

Galeria

Medal zasłużonego, męczeńska historia Polski i 100-lecie Rycerstwa Niepokalanej - to główne akcenty jubileuszowej XX Wielkopostnej Pielgrzymki na Kalwarię Świętokrzyską, która odbyła się 18 marca 2017 r. w Morawicy.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA