MARYJA!

Wszystko o Zdrowaś Maryjo...

Wszystko o Zdrowaś Maryjo...

blue line

Nowenna do Niepokalanej, 29 listopada - 7 grudnia.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia to jedno z głównych świąt franciszkańskich. Do tego święta franciszkanie na całym świecie przygotowują się poprzez Nowennę do Niepokalanej. Św. Maksymilian Kolbe uważał, że sprawa Niepokalanego Poczęcia to "złota nić", którą zakon franciszkański rozwijał przez wieki. "Sprawa Niepokalanej" była zawsze ważna dla franciszkanów, ich dziejów, pracy i nabożeństwa. "Przez 7 wieków walczyliśmy o uznanie prawdy Niepokalanego Poczęcia i walka ta została ogłoszona dogmatem i objawieniem Niepokalanej w Lourdes, teraz kolej na drugą część historii - pisał św. Maksymilian - posianie tej prawdy w duszach, dopilnowanie wzrostu i przyniesienie owocu świętości. I to we wszystkich duszach, które są i będą aż do skończenia świata".

9 części "Zdrowaś..."

Dla Niepokalanowa jest to święto patronalne, a zarazem odpust parafialny. W tym roku kazania nowennowe, przygotowujące do uroczystości Niepokalanego Poczęcia NNMP od 27 listopada do 7 grudnia, głosił o. Piotr M. Szczepański OFMConv - redaktor "Rycerza Niepokalanej". W naukach skupił się on na ukazaniu modlitwy "Zdrowaś Maryjo", jako nie tylko formy pobożności ludowej, ale jako sposobie przyjęcia Maryi do swego życia - według idei św. Maksymiliana. Założyciel Niepokalanowa pragnął "wprowadzić Niepokalaną do serc ludzkich, aby Ona wystawiła w nich tron Synowi swemu i doprowadziła je do Jego poznania, zapalając je miłością ku Najświętszemu Jego Sercu". W tym celu założył on Rycerstwo Niepokalanej, wydawał "Rycerz Niepokalanej" oraz powołał do życia polski i japoński Niepokalanów.

9 razy 1000 "Zdrowaś..."

Inna formą przygotowania się do uroczystości była Nowenna 1000 Zdrowaś Maryjo.... Od 27 listopada przed wystawionym Najśw. Sakramentem przez dziewięć kolejnych dni odmawiano wszystkie części Różańca w 5 blokach modlitewnych. W ten sposób do uroczystości Niepokalanego Poczęcia trzy razy przygotowywała się św. siostra Faustyna.

"Tak" jak Maryja

O. Mariusz Słowik jako gwardian Niepokalanowa w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP przyjął od dwóch braci jubilatów odnowione śluby zakonne, które złożyli 25 lat temu w Niepokalanowie. Jubliaci br. Zenon i br. Kazimierz podziękowali za dar powołania i służby dla Niepokalanej jako Jej rycerze.

Dogmat

W 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX ogłosił uroczyście dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, na podstawie szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć

Pius IX, pp.

Teresa M. Michałek / red.


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

Wielkopostne rekolekcje MI

23-25 lutego, Niepokalanów Lasek - Ze św. Maksymilianem kochamy Kościół święty i go bronimy.

Czytaj dalej...
Szkoła Życia Chrześcijańskiego

23-25 lutego, Niepokalanów, Sesja zimowa Szkoły Życia Chrześcijańskiego.

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ