MARYJA!

Sługa Boży Brat Innocenty Maria Wójcik w 28 lat od śmierci

Sługa Boży Brat Innocenty Maria Wójcik w 28 lat od śmierci

blue line
W Niepokalanowie 18 listopada świętowaliśmy 28. rocznicę śmierci br. Innocentego M. Wójcika - znanego w całej Polsce rycerza Niepokalanej...

W niepokalanowskiej bazylice, 18 listopada 2022 r., świętowaliśmy 28. rocznicę śmierci br. Innocentego Marii Wójcika - znanego w całej Polsce rycerza Niepokalanej, wielkiego apostoła Rycerstwa Niepokalanej oraz pokornego Braciszka z Niepokalanowa.

W tym dniu przypadało wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny i te dwie postacie pozwalają nam lepiej odkryć piękno działania łaski Bożej w ich duszach. W modlitwie o bł. Karolinie wyrażamy bogactwo Bożych darów: umiłowania modlitwy, czystości i pracy. Jakże one pasują i do Sługi Bożego, u którego te dary były czytelne dla wszystkich i które pomnażał w sobie, a także w innych ludziach. To były elementy składowe jego postawy rycerza Niepokalanej i nimi promieniował na otoczenie, pozyskując dusze do Jezusa przez Niepokalaną.

Rok męczeńskiej śmierci bł. Karoliny jest rokiem narodzin br. Innocentego (1918), a ich wspólny dzień odejścia z tego świata sugeruje wspólny los. Br. Innocenty miał szczególny udział w "męczeństwie" dla Chrystusa: ciężkie dzieciństwo, czasy II wojny, gotowość pójścia do niewoli niemieckiej za Ojca Kolbego, okrutne więzienne obozy pracy (1948-1950), wyczerpująca praca w Niepokalanowie, długoletnie cierpienia, gdy niemożliwe okazały się zabiegi medyczne, nie mówiąc o jego duchowym bólu związanym z codzienną troską o MI i misjonarzy oraz o solidarności przed Niepokalaną ze wszystkimi grzesznikami. Z wielkim przejęciem br. Innocenty Maria odnosił się do MI i klasztoru Niepokalanów, który tak umiłowała Maryja. Właśnie ta miłość do Jezusa i Maryi zaprowadziła go do Niepokalanowa, tutaj ona dojrzewała i nabierała kształtu całkowitego poświęcenia się Bogu i Niepokalanej w duchu św. Maksymiliana. Jezus był obecny w jego życiu i sercu, Kimś upragnionym, kochanym, najważniejszym, był radością i troską serca, miłością, dla której chętnie poświęci wszystko. Temu duchowi Brat pozostał wierny do końca życia, zachowując w sobie dziecięcą niewinność (Innocenty oznacza "niewinny" - zauważa wychowanek br. Innocentego br. Czesław Adamiak) i wolność. Do końca wierny był postanowieniu z lat szkolnych: "Dopóki żyję, niech Maryję wielbi dusza moja!". Jego wierność ślubom zakonnym (posłuszeństwa, czystości i ubóstwa) zasługują na uznanie i podziw, podobnie jak realizacja Aktu poświęcenia się Niepokalanej jako niepokalanowianina i rycerza.

W 28. rocznicę odejścia br. Innocentego Marii do "Niepokalanowa niebieskiego" dziękujemy Bogu za jego dar dla klasztoru, Rycerstwa i Polski, którą przemierzał dla zdobywania dusz dla Chrystusa przez Niepokalaną. Wiemy, że Brat przeszedł przez szkołę Niepokalanej i wraz z wieloma wspaniałymi braćmi Niepokalanowa przysporzył Maryi wiele radości i chwały. To Maryja wychowała tu wielu braci godnych pamięci i naśladowania, począwszy od rodzonego brata Ojca Maksymiliana - o. Alfonsa Kolbego - poprzez braci misjonarzy, drukarzy, malarzy, mechaników, elektryków, rzeźbiarzy, witrażystów, stolarzy, artystów, zegarmistrzów, strażaków, stolarzy, ogrodników, pszczelarzy, apostołów i prowadzących dzieła miłosierdzie, redaktorów i autorów, tłumaczy, piekarzy i kucharzy, nauczycieli i wychowawców, a także ukrytych w murach klasztornych pokornych braciszków poświęcających się dziełom Niepokalanowa jak hodowców i gospodarzy, pielęgniarzy i archiwistów (wśród nich br. Innocenty Maria), bibliotekarzy...

Niech rocznica śmierci br. Innocentego Marii zachęci nas do modlitwy o pomyślny przebieg procesu beatyfikacyjnego oraz jego beatyfikacji, a także do otrzymania łask za jego wstawiennictwem u dobrego Boga. Zapewne udzielenie tych łask sprawi Niepokalanej wielką radość, bo tak odwdzięczy się Ona Bratu za jego piękną miłość... Dobrze pamiętamy jak Brat chętnie i z wielkim przejęciem pomagał każdemu, nawet nie poproszony. Niech i nas wspomaga, abyśmy pałali do Jezusa i jego Matki gorącą miłością i dla pomnożenia chwały Bożej miłowali wszystkich ludzi.

Uroczystej Mszy św. w bazylice przewodniczył gwardian Niepokalanowa i Asystent Narodowy MI - o. Mariusz Słowik, polecając beatyfikację i osobę br. Innocentego przez pośrednictwo Niepokalanej. Przed błogosławieństwem celebrans odmówił modlitwę o beatyfikację br. Innocentego Marii z prośbą o łaski dla nas uczestniczących w tej Eucharystii. W uroczystości brali udział uczestnicy rekolekcji zakonnych z trzech prowincji franciszkańskich w Polsce, a także liczni przybyli pielgrzymi i miejscowi parafianie. Także rocznica śmierci Brata będzie nas jednoczyć i pobudzać do kroczenia dragami świętości, której oczekuje od nas Niepokalana.

O. Ryszard M. Żuber OFMConv
fot. br. M. Wojtak OFMConv


Sobota wszystkich sobót
Sobota wszystkich sobót

Jeśli zapytamy, kogo w szczególny sposób czcimy w sobotę, raczej nie będzie miał problemu z odpowiedzią nawet przeciętnie wierzący katolik. Różańce, litanie, wotywne Msze ku czci Najśw. Maryi Panny, dedykowane Jej nabożeństwa, szczególnie to pierwszosobotnie - mocno utrwalają w pamięci Maryjny wymiar każdej soboty.

Więcej

Zwiastowanie Maryi Pannie
Zwiastowanie Maryi Pannie

Kościół czci tajemnicę Wcielenia Syna Bożego osobnym świętem, 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Święto to obchodzono w Kościele Wschodnim w VI w. W Kościele Zachodnim wprowadzono je w VII w.

Więcej

Działalność wydawnicza

Margaretki 2024

27 kwietnia - VII Spotkanie Apostolatu Margaretka oraz grup i wspólnot modlących się za kapłanów.

Czytaj dalej...
Post Daniela

29 kwietnia - 5 maja, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

4 maja, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wiesława Kowalska, Modlitwa ekspiacyjna za grzechy przeciwko życiu.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ