MARYJA!

Odpust Świętego Maksymiliana

Odpust Świętego Maksymiliana

blue line
14 sierpnia Niepokalanów przeżywał uroczystość patronalną Założyciela Klasztoru i Rycerstwa Niepokalanej.

Do Niepokalanowa przybyli liczni pielgrzymi indywidualnie i w zorganizowanych grupach, m.in. uczestnicy dorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Energetyków, uczestnicy pielgrzymki ewangelizacyjnej z Pabianic oraz nocnej pielgrzymki pokutnej, która gromadzi w każdą drugą sobotę miesiąca pątników idących z Miedniewic i czuwających całą noc w kaplicy-sanktuarium św. Maksymiliana w Niepokalanowie.

Z samego rana uczestnicy pokutnej pielgrzymki nocnej uczestniczyli w bazylice w Eucharystii, której przewodniczył o. Kazimierz Mościcki OFMConv. Kaznodzieja przypomniał postać Świętego Męczennika z Auschwitz. "Jak wielki to musiał być to człowiek..., który tak mocno dojrzewał każdego dnia dla Boga..., ukazując Maryję Niepokalaną... Wydawało się, że II wojna światowa to już jest szczyt ludzkich cierpień, a oto znów przychodzi nowa fala agresji, pompowania w narody nienawiści..." Jak wspaniałą odpowiedź dał na to św. Maksymilian. "Widzimy, że on nawet w obozie koncentracyjnym nie uległ nienawiści" - mówił o. Kazimierz.

5:45 Msza święta na zakończenie - 348. Nocna Pielgrzymka Pokutna | NIEPOKALANÓW - Bazylika

Głównej Mszy św. odpustowej przewodniczył o. Grzegorz M. Bartosik OFMConv - prowincjał franciszkanów prow. warszawskiej. Przypomniał, że obchodzimy 81. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana, który w obozie koncentracyjnym w Auschwitz zgłosił się dobrowolnie na śmierć w bunkrze głodowym w zamian za Franciszka Gajowniczka, męża i ojca rodziny, gdzie pełnił posługę kapłańską i podtrzymywał na duchu współwięźniów. Męczennik chciał być "startym na proch" dla Niepokalanej i Ona spełniła dosłownie jego modlitwę, gdyż po śmierci, która nastąpiła na skutek wstrzyknięcia trucizny w ramię Ojca Kolbego 14 sierpnia 1941 r., "jego ciało zostało spalone w krematorium, a popiół wiatr rozniósł po oświęcimskiej ziemi". Niepokalana zabrała go do niebieskiej chwały.

Chociaż patrzymy na św. Maksymiliana najczęściej przez pryzmat czynu oświęcimskiego i podkreślamy jego miłość, której najwyższym wyrazem było oddanie życia za bliźniego, dlatego kaznodzieja zaprosił słuchaczy, aby spojrzeli, jak ta miłość rozwijała się przez całe jego życie, budowana na wierze i zaufaniu Matce Bożej. Umożliwiło to na spojrzenie na miłość św. Maksymiliana, aby uczyć się od niego tej miłości. O. Grzegorz ukazał, czym jest miłość w stosunku do Pana Boga i w stosunku do człowieka i jak działalność apostolska św. Maksymiliana była podporządkowana miłości Boga i bliźniego. "Ojciec Maksymilian nigdy nie potępiał grzesznika, ale potępiał grzech i modlił się zwłaszcza za tych, którzy najdalej odeszli od Pana Boga - za masonów i innych wrogów Kościoła" - przypomniał Ojciec Prowincjał. "Maksymilian przypomina nam, że z nienawiści nic dobrego nigdy nie wyniknie..., że tylko miłość jest twórcza" - podkreślił o. Grzegorz i wezwał do modlitwy o nawrócenie każdego, w kim zwycięża nienawiść poprzez kłótnie, obmowy i inne grzechy przeciwko bliźniego.

Ojciec Prowincjał zauważył także, że każdy jest spragniony i głodny miłości, bo ona przynosi szczęście, ale szczęściem jest także obdarzanie miłością innych, bezinteresownie, ofiarnie, na wzór Niepokalanej i św. Maksymiliana. "Prawdziwa miłość sprawdza się w czynach, a nie w słowach. Prawdziwa miłość do Pana Boga nie polega tylko na powtarzaniu formuł modlitewnych, ale przede wszystkim na zachowywaniu Bożych przykazań".

11:30 Uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego | Msza święta na żywo | NIEPOKALANÓW - Bazylika

Po Mszy świętej uczestnicy Eucharystii w procesji zanieśli wiązanki kwiatów pod pomnik św. Maksymiliana na placu przed bazyliką. Jedną wiązankę kwiatów złożyli energetycy, drugą - Ojciec Prowincjał.

Pielgrzymi chętnie nawiedzali kaplicę-sanktuarium św. Maksymiliana - kolebkę Niepokalanowa, aby tam uczcić Świętego przez ucałowanie jego relikwii oraz uzyskać odpust zupełny. Wieczorem w tej kaplicy rozpoczęło się nabożeństwo upamiętniające męczeńską śmierć Ojca Maksymiliana, tzw. Transitus. Poprowadził je Gwardian Niepokalanowa, który w asyście dwóch koron - białej i czerwonej - procesyjnie przeniósł relikwie Świętego do ołtarza św. Maksymiliana w bazylice. Po drodze zatrzymano się na chwilę pod oknem celi, z której w lutym 1941 r. Ojciec Kolbe był aresztowany i wywieziony do więzienia na warszawskim "Pawiaku".

W ramach trwającego tzw. Wielkiego Zawierzenia, po nabożeństwie Transitus, konferencję o objawieniach maryjnych w Gietrzwałdzie wygłosił prezenter radiowy, muzyk i autor książek Grzegorz Kasjaniuk.

Od Apelu Maryjnego w bazylice uczestnicy ewangelizacyjnej pielgrzymki z Pabianic rozpoczęli dwugodzinne czuwanie modlitewne przy wystawionym Najśw. Sakramencie, które przeprowadziło pielgrzymów od dnia uroczystości św. Maksymiliana do dnia uroczystości Wniebowzięcia NMP.

21:00 Św. Maksymiliana Marii Kolbego | Modlitwa Uwielbienia i Msza św. | NIEPOKALANÓW

Przez cały dzień uroczystości św. Maksymiliana swym śpiewem ubogacała liturgię wokalistka Monika Grajewska.


13 sierpnia, Niepokalanów - nabożeństwo fatimskie13 sierpnia, Niepokalanów - pielgrzymka ewangelizacyjna z Pabianic14 sierpnia 2022, Niepokalanów - Monika Grajewska14 sierpnia 2022, 11:30 Niepokalanów - Msza odpustowa 14 sierpnia, Niepokalanów - złożenie kwiatów przy pomniku św. Maksymiliana14 sierpnia, Niepokalanów - uczczenie relikwii św. Maksymiliana

O. Piotr M. Lenart OFMConv, FN
Fot. br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

Wielkopostne rekolekcje MI

23-25 lutego, Niepokalanów Lasek - Ze św. Maksymilianem kochamy Kościół święty i go bronimy.

Czytaj dalej...
Szkoła Życia Chrześcijańskiego

23-25 lutego, Niepokalanów, Sesja zimowa Szkoły Życia Chrześcijańskiego.

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ