MARYJA!

Przyjąć dar Matki

Przyjąć dar Matki

blue line
6 sierpnia 2022, Niepokalanów - 70. spotkanie "Oddaj się Maryi".

70. spotkanie "Oddaj się Maryi" odbyto się w niepokalanowskim sanktuarium w sobotę, 6 sierpnia. Wyjątkowo całość spotkania miała miejsce w niepokalanowskiej bazylice Wszechpośredniczki łask.

Podczas konferencji wprowadzającej o. Mirosław Kopczewski OFMConv zwrócił uwagę na inicjatywę Wielkiego Zawierzenia, które wyrosło z pierwszych sobót i potrwa do 22 sierpnia. "Widząc owoce zawierzenia się Matce Bożej podczas pierwszych sobót miesiąca, w sierpniu przez 17 dni w Niepokalanowie trwają wielkie rekolekcje. Daty nie są przypadkowe. 6 sierpnia 1927 r. Ojciec Maksymilian poświęcił figurę Matki Bożej pod przyszły Niepokalanów, wszystko zawierzając Maryi. Wiemy, że nie obyło się bez przeszkód, gdyż omal teren nie został utracony. Jednak dzięki pomocy Niepokalanej ostatecznie teren pod Niepokalanów się znalazł" - powiedział o. Mirosław. W dalszej części przybliżył tematykę poszczególnych dni i tematów poruszanych podczas konferencji i spotkań przez najbliższe dni, podzielone na cześć błagalną oraz dziękczynną za różne aspekty naszego życia.

Niepokalanów, 6 sierpnia 2022, Konferencja wprowadzająca.

Podczas Eucharystii, której przewodniczył gwardian klasztoru w Niepokalanowie o. Mariusz Słowik OFMConv, homilię wygłosił o. Waldemar Linke CP, który mówił o relacji matka-dziecko i na podstawie tej relacji pokazywał, jaka jest nasza relacja do Matki Bożej. Kaznodzieja wykazywał, że dziecko nic nie daje, stwarza tylko okazję do radości i trosk, zaś matka jest dla dziecka koniecznym środowiskiem życia, gdyż samo dziecko bez matki nie mogłoby długo funkcjonować. Jednak na drugim biegunie życia tej relacji sytuacja się odwraca. Matka w podeszłym wieku nie ma już co dać dziecku, sama staje się jak dziecko, mniej lub bardziej zależne od dziecka. Tym razem to dziecko musi dać wszystko matce. Ukazując relację Maryi jako Matki i Jezusa jako Syna, kaznodzieja wykazał, że podczas swej publicznej dzielności Jezus jakby znalazł sobie nową rodzinę, a spotkanie Matki z Synem pod krzyżem ukazał jako jedno z najtrudniejszych, kiedy "Jezus Ją, starzejącą się matkę, (...) zostawił z uczniem, mimo wszystko obcym Jej człowiekiem". Mimo to kaznodzieja podkreślił, że Ukrzyżowany Jezus uczy nas miłości. "On daje Matce syna, a synowi Matkę, by uczyli się do siebie miłości uważnej, cierpliwej, która szuka zrozumienia i to jest Jego testament dla nas".

Niepokalanów, 6 sierpnia 2022, Msza św. i nabożeństwo wynagradzające.

Po modlitwie różańcowej oraz nabożeństwie wynagradzającym popłynęły słowa zawierzenia Maryi wszystkich dzieł kolbiańskich na świecie.

Uczestnicy spotkania mogli posilić się klasztorną zupą i wysłuchać konferencji o. Waldemara Linke, który rozwinął temat tzw. testamentu z Krzyża. Prelegent zauważył, że Ewangelia jest nam dana po to, byśmy "lepiej poznali Chrystusa, byśmy za Nim kroczyli". Scena pod Krzyżem to jeden z wielu elementów, który pokazuje nam, że droga do Chrystusa wiedzie przez Maryję.

Niepokalanów, 6 sierpnia 2022, Konferencja o. Waldemara Linke CP.

Następne spotkanie "Oddaj się Maryi" odbędzie się w sobotę, 3 września.

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. Mieczysław Wojtak OFMConv


Bolesna Matka
Bolesna Matka

Tradycja wymienia siedem bolesnym momentów w życiu Maryi: 1. Proroctwo Symeona; 2. Ucieczka do Egiptu; 3. Zgubienie Jezusa w Jerozolimie; 4. Spotkanie z Synem na Drodze Krzyżowej; 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa; 6. Zdjęcie Jezusa z krzyża; 7. Złożenie Ciała Jezusa do grobu..

Więcej

Męczennica w duchu
Męczennica w duchu

O męczeństwie Dziewicy Maryi mówi zarówno proroctwo Symeona, jak też samo opowiadanie o męce Pana. "Oto Ten - powiedział o Dziecięciu starzec Symeon - przeznaczony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę - zwrócił się do Maryi - przeniknie miecz".

Więcej

Działalność wydawnicza

#OddaniNaMaxa

Sezon 3 spotkań MI on-line w duchowości św. Maksymiliana. Czwartek, 28 września - FunJob 28WRZ 2023. Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

7 października, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, konferencja o Maryi w Apokalipsie, spektakl taneczny.

Czytaj dalej...
Nocna Pielgrzymka

14 października - O triumf Niepokalanej w naszej Ojczyźnie, w Europie i na całym świecie.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ