MARYJA!

Jedno z Maryją

Jedno z Maryją

blue line
W 41. spotkaniu "Oddaj się Maryi", 7 marca, wzięło udział kilka tysięcy osób. Do Rycerstwa Niepokalanej wstąpiło ponad 140 osób.

Kolejne spotkanie "Oddaj się Maryi" w sobotę, 7 marca, rozpoczął tradycyjnym odmówieniem trzech Zdrowaś Maryjo o. Mirosław Kopczewski - wikariusz klasztoru w Niepokalanowie. W spotkaniu wzięło udział kilka tysięcy osób. Inicjator spotkań przedstawił plan spotkania, zaproszonych gości oraz czuwał nad tym, by każdy nowo przybyły wiedział na czym polega zawierzenie Matce Bożej.

Konferencję wprowadzającą na temat rozumienia oddania się Niepokalanej przez św. Maksymiliana poprowadził o. Piotr M. Lenart - wiceprezes Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce. Prelegent starał się wyjaśnić, że idea oddania się Matce Bożej ma swoje uzasadnienie w biblijnej scenie nazywanej testamentem z krzyża. Zwrócił też uwagę, że Jezus najpierw wskazuje w osobie św. Jana na każdego umiłowanego ucznia, przez co Maryja przyjmuje rolę bycia Matką Kościoła, a przez to pośredniczy w rozdawnictwie łask.

W dalszej części konferencji o. Piotr wyjaśnił różnice językowe tkwiące w wyrażeniach: "poświęcenie", "konsekracja", "zawierzenie", "oddanie". Dalej podkreślił, że istota oddania się Maryi leży nie w formułkach, ale w akcie woli, wyrażonym prostym słowem "chcę": chcę być Twój, Mamusiu Niepokalana". Prelegent zwrócił także uwagę na cechy charakterystyczne oddania na wzór św. Maksymiliana, do których należy: bezgraniczność, bezwarunkowość, jako rzecz, narzędzie i własność. "Jeśli jesteśmy całkowicie oddani Matce Bożej, to Jezus patrzy na nas jakby patrzył na Matkę Bożą - zauważył prelegent - gdyż oddanie czyni nas jedno z Matką Bożą, wszystko, co jest nasze, staje się własnością Matki Bożej". Ojciec Piotr zachęcił także do oddania się Niepokalanej według św. Maksymiliana i włączenia się do grona rycerzy Niepokalanej.

Do Rycerstwa Niepokalanej wstąpiło ponad 140 osób.

Podczas Mszy św. kazanie wygłosił o. Remigiusz Trocki z Radia Niepokalanów. On też po obiedzie wygłosił konferencję na temat różnych sposobów duchowej walki. Podczas homilii o. Remigiusz mówił o tym, jak przyjąć krzyż, byśmy na krzyż nie patrzyli jako przekleństwo, ale jako moc zbawczą. "Jezus daje nam siłę w noszeniu krzyża, aby krzyż był dla nas bramą do nieba" - podkreślił kaznodzieja. W dalszej części homilii o. Remigiusz mówił o przykładzie wielu świętych, którzy z radością dźwigali krzyż. "Musimy podjąć walkę o siebie i innych ludzi, o nasze zbawienie - kontynuował kaznodzieja. - Musimy umieć nadać sens naszemu cierpieniu, połączyć je z krzyżem Jezusa, bez względu na to, jakie to cierpienie jest. Cierpienie bez Jezusa jest okrutne i nie ma mocy zbawczej. Tylko cierpienie przyjęte i połączone z krzyżem Jezusa daje mu moc zbawczą". Kaznodzieja prosił o to, byśmy mieli konkretne intencje, w których ofiarujemy nasze cierpienia. "Maryja jest najdoskonalszym przykładem stania pod krzyżem i łączenia swego cierpienia i z cierpieniem Jezusa".

W pierwszą sobotę miesiąca, odpowiadając na apel Matki Bożej z Fatimy, z niepokalanowskiej bazyliki popłynęła ufna modlitwa różańcowa. 15-minutowe rozważanie nad tajemnicą modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu poprowadził o. Michał Chaciński.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w sobotę, 4 kwietnia.

S. Teresa M. Michałek, Fundacja Niepokalanej
Fot. Br. Mieczysław Wojtak OFMConv


Bolesna Matka
Bolesna Matka

Tradycja wymienia siedem bolesnym momentów w życiu Maryi: 1. Proroctwo Symeona; 2. Ucieczka do Egiptu; 3. Zgubienie Jezusa w Jerozolimie; 4. Spotkanie z Synem na Drodze Krzyżowej; 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa; 6. Zdjęcie Jezusa z krzyża; 7. Złożenie Ciała Jezusa do grobu..

Więcej

Męczennica w duchu
Męczennica w duchu

O męczeństwie Dziewicy Maryi mówi zarówno proroctwo Symeona, jak też samo opowiadanie o męce Pana. "Oto Ten - powiedział o Dziecięciu starzec Symeon - przeznaczony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę - zwrócił się do Maryi - przeniknie miecz".

Więcej

Przeczytaj także

03.02.2020

Spotkanie w czasie łaski
40 spotkanie "Oddaj się Maryi" w pierwszą sobotę lutego trzykrotnym Zdrowaś Maryjo rozpoczął o. Mirosław…

09.01.2020

Jak najlepiej dla nas
39. spotkanie "Oddaj się Maryi".

07.12.2019

Trzy sposoby naśladowania Niepokalanej
Grudniowe Oddaj się Maryi w niepokalanowskim sanktuarium odbyło się w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP.…

Działalność wydawnicza

#OddaniNaMaxa

Sezon 3 spotkań MI on-line w duchowości św. Maksymiliana. Czwartek, 21 września - FunJob 28WRZ 2023. Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Maksymilianalia 2023

23 września - Niepokalanów, VIII Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kolbiańskich - w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika...

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

7 października, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, konferencja o Maryi w Apokalipsie, spektakl taneczny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ