MARYJA!

Droga zawierzenia przez nawrócenie i ekspiację

Droga zawierzenia przez nawrócenie i ekspiację

blue line
W pierwszą sobotę marca tematem rozważań były nawrócenie, związane z trwającym okresem Wielkiego Postu, jak też sprawa ekspiacji za grzechy aborcji, zapowiadająca organizowane w trzy soboty marca tzw. nabożeństwo Trzech Sobót.

Msza święta z zawierzeniem siebie i wszystkich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi, nabożeństwo wynagradzające modlitwa różańcowa z 15-minutowym rozważaniem nad tajemnicą różańcową, konferencja zaproszonego Gościa - to treść spotkania "Oddaj się Maryi", które od kilku lat odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w niepokalanowskim sanktuarium Wszechpośredniczki Łask.

Konferencję wyjaśniającą ideę zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi poprowadził o. Mirosław Kopczewski - inicjator spotkań. Na przykładzie swoim i wielu innych osób mówił jak w sposób praktyczny oddać się Maryi, jak tym oddaniem żyć i jak coraz głębiej wprowadzać Martkę Bożą w nasze życie wewnętrzne. O. Mirosław mówił o potrzebie modlitwy i waliki z grzechem oraz podejmowania drogi nawrócenia. Podczas tej pierwszej części spotkania można było usłyszeć kilka świadectw osób, które zawierzyły się Niepokalanej.

Konferencje i Świadectwa | 65. Spotkanie "Oddaj się Maryi".

Podczas Mszy św. homilię wygłosił o. Remigiusz Trocki - franciszkanin, kustosz sanktuarium Bożej Rodziny w Miedniewicach. Wezwał on słuchaczy, aby spojrzeli na post i pokutę w perspektywie inwestycji w rozwój duchowy, jak sportowcy inwestują w to, by rozwijać swoje umiejętności. Przekonywał, że nawet jeden człowiek może uratować świat, jeżeli naprawdę wierzy w Boga wszechmogącego, i że chrześcijanin potrzebuje "namaszczenia Duchem Świętym", by jego słowa przynosiły owoce nawrócenia i uświęcenia. Zachęcił, by różne życiowe doświadczenia, cierpienia, przyjmować w duchu ekspiacji, zadośćuczynienia, aby "sprawiedliwość Boża została przebłagana". Inspirowany fatimskim orędziem i postawą fatimskich wizjonerów kaznodzieja zauważył, że "Bóg przez Niepokalaną pragnie, aby zostało przebłagane oblicze Jego sprawiedliwości". Podkreślił też, że z powodów znanych tylko Bogu dopuszcza On pewne nieszczęścia, ale też ochrania przed jakimiś nieszczęściami. Ostrzegał z mocą, że każdy grzech przynosi konretne konsekwencje, nie tylko dla grzesznika, ale także dla innych ludzi, a nawet dla całych narodów. Jednak, jeśli potrafimy zawierzać Niepokalanej i prosić Boga o miłosierdzie, to wszystko jest możliwe i nic nie jest stracone, bo jesteśmy w stanie wybłagać łaskę miłosierdzia - zaznaczył franciszkanin.

Po homilii miało miejsce, które o. Mariusz Słowik - gwardian Niepokalanowa, poprowadził modlitwę zawierzenia Niepokalanej i pobłogosławił "Akty zawierzenia".

Po Eucharystii modlitwę różańcową i 15-minutowe rozważanie nad pierwszą tajemnicą światła poprowadził o. Piotr M. Lenart. Po tym nabożeństwie wynagradzającym była możliwość przystąpienia do Rycerstwa Niepokalanej (MI). Do MI w tym miesiącu wstąpiło ok. 60 osób, zaś do tego aktu przygotował zebranych o. Piotr M. Lenart - franciszkanin z Niepokalanowa. W krótkich słowach przypomniał historię założenia MI i przybliżył środki, jakimi może się posługiwać rycerz Niepokalanej, jak też wskazał na oddania się Niepokalanej jako istotny warunwk należenia do MI i jak tym oddaniem żyć w codzienności.

Msza i Nabożeństwo Wynagradzające.

Po przerwie konferencję wygłosiła Wiesława Kowalska, mówiąc o ekspiacji za grzechy aborcji jako warunku zdrowia i zgody w rodzinie. W nawiązaniu do sytuacji na Ukrainie, p. Wiesława wskazała, że niestety Ukraina "przoduje, jeśli chodzi o aborcje, zabijanie dzieci nienarodzonych", tak jak i inne kraje Wschodu. Konsekwencje aborcji wpływają niszcząco na całą rodzinę. Stąd zobowiązanie do ochrony życia i do modlitwy za osoby dotknięte skutkami aborcji spoczywa na każdym, kto jest świadomy ogromu tragicznych skutków grzechu aborcji.

Konferencja - Wiesława Kowalska.

Następne spotkanie odbędzie się w sobotę, 2 kwietnia, w Niepokalanowie.

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ