MARYJA!

Oddychać niepokalanością

Oddychać niepokalanością

blue line
O wprowadzaniu w życie dogmatu Niepokalanego Poczęcia NMP oraz o wartości modlitwy można było usłyszeć podczas 74 spotkania "Oddaj się Maryi" w niepokalanowskim sanktuarium.

Pierwszosobotnie spotkanie, jak zwykle, rozpoczął konferencją wprowadzającą o. Mirosław Kopczewski - inicjator tego wydarzenia. W kilku słowach przypomniał na czym polega istota nabożeństw pierwszych sobót miesiąca. Zachęcił również do noszenia Cudownego Medalika, przypominając historię jego powstania oraz kilka cudów związanych z tym darem od Niepokalanej.

Wprowadzenie w tematykę zawierzenia Niepokalanej. O. Mirosław Kopczewski OFMConv

W tej części spotkania i tym razem nie zabrakło słowa o Rycerstwie Niepokalanej (MI) założonym przez św. Maksymiliana w 1917 r. Franciszkanin, o. Piotr M. Lenart krótko wyjaśnił cel i środki, którymi się posługuje MI oraz przypomniał warunki przynależności do MI. Podczas uroczystego przyjęcia do Rycerstwa Niepokalanej wstąpiło ponad 50 osób.

Słowo wprowadzające w ideę Rycerstwa Niepokalanej (MI). O. Piotr M. Lenart OFMConv.

Po zachęcie do wstąpienia do MI, kilka osób podzieliło się świadectwem działania Matki Bożej w ich życiu. Jak zauważył o. Mirosław, "świadectwo to jestgotowa instrukcja dla osoby, która ma podobny problem, jak ja", bo "świadectwo rodzi wiarę".

Świadectwa

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył gwardian klasztoru w Niepokalanowie o. Mariusz Słowik, połączona z uroczystym zawierzeniem siebie i swoich spraw Niepokalanej. Okolicznościową homilię o znaczeniu Maryjnego kultu w życiu człowieka wierzącego wygłosił o. Piotr M. Lenart OFMConv.

Homilia, o. Piotr M. Lenart OFMConv

Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, czyli jedną część Różańca i 15-minutowe rozmyślanie nad IV tajemnicą bolesną Różańca świętego, poprowadził o. Mirosław Kopczewski.

Nabożeństwo wynagradzające.

Gościem spotkania był Wincenty Łaszewski, który mówił na temat dogmatu Niepokalanego Poczęcia NMP i jak ten dogmat wprowadzać w życie. Prelegent zauważył, że jest to jeden z najpiękniejszych i najważniejszych tematów w teologii, a ponieważ jest dogmatem naszej wiary, to każdy z nas ma obowiązek w tę prawdę wierzyć i ją rozumieć. Opowiedział również historię sporów teologicznych oraz jak kształtowało się rozumienie prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez Kościół. Na koniec prelegent wskazał, że naśladowanie Niepokalanej to nie tyle powstawanie z upadków, ale całkowite odwrócenie się od grzechu i szatana.

Konferencja Wincentego Łaszewskiego.

W grudniu spotkanie "Oddaj się Maryi" wypadło w czasie trwania nowenny przed uroczystością 8 grudnia. W Niepokalanowie można w nich uczestniczyć na dwa sposoby. W bazylice jest odprawiana tradycyjna nowenna podczas Mszy św. wieczornej z okolicznościowym kazaniem i modlitwami nowennowymi. Natomiast w kaplicy św. Maksymiliana jest odprawiana nowenna według św. Faustyny Kowalskiej, polegająca na odmówieniu codziennie tysiąca Zdrowaś Maryjo.... Św. Faustyna odprawiła taką nowennę trzykrotnie. Jak sama napisała w Dzienniczku: "Dla chcącego nic trudnego".

Teresa M. Michałek, FN / red.


Bolesna Matka
Bolesna Matka

Tradycja wymienia siedem bolesnym momentów w życiu Maryi: 1. Proroctwo Symeona; 2. Ucieczka do Egiptu; 3. Zgubienie Jezusa w Jerozolimie; 4. Spotkanie z Synem na Drodze Krzyżowej; 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa; 6. Zdjęcie Jezusa z krzyża; 7. Złożenie Ciała Jezusa do grobu..

Więcej

Męczennica w duchu
Męczennica w duchu

O męczeństwie Dziewicy Maryi mówi zarówno proroctwo Symeona, jak też samo opowiadanie o męce Pana. "Oto Ten - powiedział o Dziecięciu starzec Symeon - przeznaczony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę - zwrócił się do Maryi - przeniknie miecz".

Więcej

Działalność wydawnicza

#OddaniNaMaxa

Sezon 3 spotkań MI on-line w duchowości św. Maksymiliana. Czwartek, 21 września - FunJob 28WRZ 2023. Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Maksymilianalia 2023

23 września - Niepokalanów, VIII Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kolbiańskich - w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika...

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

7 października, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, konferencja o Maryi w Apokalipsie, spektakl taneczny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ