MARYJA!

Zbierzcie okruchy - wystawa karykatur
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Zbierzcie okruchy - wystawa karykatur

Zbliżał się dzień pierwszy kwietnia 1936 roku - prima aprilis. W redakcyjnym zespole "Małego Dziennika" w Niepokalanowie, dobrze zgranym już po rocznym doświadczeniu edytorskim, powstała myśl zredagowania szczególnego numeru codziennej gazety - pokazać liczny zespół redakcyjny i produkcyjny gazety w krzywym zwierciadle, czyli w karykaturze. Karykatura to rodzaj deformacji w przedstawieniu osoby, polegający na wyolbrzymieniu pewnych cech charakterystycznych celem wywołania uśmiechu. Zaproponowano więc studentowi Wyższej Szkoły Rysunku i Malarstwa w Warszawie, Julianowi Żebrowskiemu (*1915-2002), utalentowanemu grafikowi, który już wcześniej zadebiutował w wykonywaniu karykatur w czasopismach "Polonia", "7 groszy" i w "Prosto z Mostu", aby przygotował kolekcję karykatur do niepokalanowskiego dziennika. Owoc jego pracy podziwiamy w tej wystawie. Grafik wykonał karykatury 26 zakonników i 21 redaktorów świeckich. Siebie nie pominął. Brakuje karykatury Ojca Maksymiliana Kolbego, gdyż przebywał wtedy w Japonii.

Julian Żebrowski

Nie znamy warsztatu pracy Juliana Żebrowskiego. Karykatury rysuje się zwykle z natury, bywał więc w Niepokalanowie. Z przeglądu roczników wynika, że współpracował dłużej z redakcją "Małego Dziennika". Prace swoje znaczył w charakterystyczny sposób: nazwisko w kształcie krokiewki.

Julian Żebrowski podczas okupacji walczył w Armii Krajowej. Po wojnie stał się idolem karykaturzysty. Zabiegali o jego prace redakcje "Expressu Wieczornego", "Karuzeli", "Szpilek"... Projektował też medaliony i tablice pamiątkowe na cześć zasłużonych postaci, zwłaszcza w warszawskich kościołach. Przygotował szereg wystaw własnych prac. Otrzymał wiele znaczących nagród i odznaczeń. Wyjątkowy talent cienkiej kreski.

Wystawę karykatur z "Małego Dziennika" przygotowali: o. Roman Soczewka, kustosz wystawy, o. Leszek Kowalik - reproduktor miniatur i s. Annamaria Mix -opracowanie graficzne.

* * *

"Mały Dziennik" - gazeta codzienna, wydawana w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów "Rycerstwo Niepokalanej" w Niepokalanowie w latach 1935-1939. Dyrektorem wydawnictwa był Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, redaktorem naczelnym dziennika - o. dr Marian Wójcik, kierownikiem drukarni i zespołem pracujących w niej - gwardian klasztoru o. Florian Koziura. Gazeta wychodziła 6 dni w tygodniu i kosztowała 5 groszy. W 1936 r. nakład wynosił 150 tys. egz. w dni powszednie, wydania niedzielne i świąteczne dochodziły do ponad 200 tys. egz.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA