MARYJA!

Zawierzenie Niepokalanowa Sercu Maryi
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Zawierzenie Niepokalanowa Sercu Maryi

Niepokalanów zawierzony Najświętszemu Sercu Maryi.

Wieczorem 13 października 2016 r., po modlitwie różańcowej, w niepokalanowskiej bazylice o. Grzegorz Maria Szymanik, gwardian zawierzył Niepokalanemu Sercu Maryi klasztor, wydawnictwo, parafię, sanktuarium, "Kolbianum", Radio Niepokalanów oraz wszystkie dzieła i działy Niepokalanowa.

Akt zawierzenia został dokonany wobec Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dzień wcześniej bracia przygotowali się poprzez specjalną konferencję mówiącą o istocie całkowitego oddania się Niepokalanej.Akt został dokonany w 99. rocznicę ostatniego objawienia się Matki Bożej w Fatimie, gdzie Maryja wzywała do modlitwy i pokuty oraz zawierzenia Jej Niepokalanemu Sercu całego świata.

Warto zauważyć też, że 99 lat wcześniej - w wigilię święta św. Małgorzaty Marii Alacoque - o. Maksymilian Kolbe wraz z sześcioma współbraćmi oddał siebie Matce Bożej na całkowitą własność, dając początek Rycerstwu Niepokalanej.

Przygotowując się do setnej rocznicy założenia Rycerstwa Niepokalanej i objawień w Fatimie, gwardian Niepokalanowa mówił:

Za przykładem i wstawiennictwem św. Maksymiliana Marii Kolbego, oddaję Tobie siebie, wszystkich zakonników..., siostry zakonne, osoby konsekrowane, pracowników świeckich, parafian, pielgrzymów... Twemu Niepokalanemu Sercu oddaję wszystko, co posiadamy: cały teren Niepokalanowa... Niech wszystko to służy Twojej wyłącznie sprawie, ratowaniu dusz i zdobywaniu wszystkich i każdego dla Chrystusa.

tm/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA