MARYJA!

Zakończenie peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Zakończenie peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego

"Matko Boża, dziękujemy Ci za wszelkie łaski, które przez te cztery lata otrzymaliśmy" - rozbrzmiały słowa w niepokalanowskiej bazylice z ust przedstawiciela wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce.

Po czterech latach pielgrzymowania kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry, 25 listopada 2017 r. zakończono peregrynację w sanktuarium Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie. Matka Boża przybyła do Niepokalanowa 21 października 2017 r. Dokładnie tego dnia, 90 lat temu, 18 braci wraz ze św. Maksymilianem i jego bratem o. Alfonsem przybyli z Grodna do Niepokalanowa.

Obraz peregrynował po Niepokalanowie, nawiedzając szczególne dla duchowego życia zakonników miejsca: kaplicę-sanktuarium św. Maksymiliana, główną kaplicę klasztorną, kaplice w domu rekolekcyjnym, szpitaliku klasztornym, centrum studiów Mariologicznych "Kolbianum", Radia Niepokalanów i parafii; po czym obraz przeniesiono do bazyliki, gdzie przed Obliczem Czarnej Madonny, niepokalanowianie i przybyli przedstawiciele z różnych zakonów męskich podziękowali za czteroletnie nawiedzenie domów klasztornych w Polsce.

Główne uroczystości rozpoczęła procesja z Obrazem o godz. 14. z domu parafialnego do bazyliki. Po ustawieniu Obrazu przy ołtarzu głównym bazyliki, zgromadzeni zakonnicy i przybyli wierni odmówili Różaniec święty dziękczynny za łaski udzielone zakonom męskim podczas peregrynacji. W bazylice o godz. 15. uroczystej Mszy św. przewodniczył w tym dniu ks. kard. Kazimierz Nycz - metropolita warszawski. W homilii ks. Kardynał podziękował za obecność osobom konsekrowanym oraz za ich pracę i modlitwę.

Peregrynacja rozpoczęła się 16 października 2013 r. "Ta peregrynacja na pewno przeorała duchowo wszystkie męskie klasztory w naszym kraju - podkreślił ks. Kardynał. - Przygotowała też ona duchowo nasz kraj i Kościół na wezwania naszych czasów. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć dwóch duchowych gigantów. Oni bowiem potrafią odczytać plany Boże i nakreślić zadania i programy, które są prorocze dla Kościoła i wspólnot, nie tylko na dany rok, ale na wiele lat". Tymi gigantami, według ks. Kardynała, byli: kard. Stefan Wyszyński, który zaproponował peregrynację jako drogę odnowy tak pojedynczego człowieka, jak i całej wspólnoty; a także św. Maksymilian. "On zostawił po sobie wielkie dzieło zawierzenia Matce Bożej wszystkiego" - podkreślił Metropolita Warszawski.

Na pewno należałoby zadać sobie pytanie: po co ta peregrynacja i jakie owoce duchowe ona przyniosła? Takie pytania pozwalają nam stanąć w obliczu Matki Bożej i wejść w dialog z Niepokalaną - zauważył ks. Kardynał. - Dzisiejsza liturgia daje nam odpowiedź, gdyż do Boga w niebie możemy mówić "Ojcze, Tato". To jest na pewno jeden z owoców peregrynacji: odnowienie w sobie synostwa Bożego. Oto każdy z nas jest dzieckiem Bożym. Kapłani powinni pójść krok dalej i zobaczyć dar sakramentu kapłaństwa, który otrzymali, i w zakonach rozpalić od nowa dar charyzmatu, który przecież jest wydobyty z Ewangelii. To na pewno ważna część darów peregrynacji, jakie otrzymaliśmy - mówił kard. Kazimierz Nycz.

W dalszej części homilii ks. Kardynał zwrócił uwagę na to, czym powinna być wolność i odpowiedzialność w kontekście zakonnego posłuszeństwa. Nie zabrakło też refleksji nad słowami Matki Bożej, skierowanymi do sług: "zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn". "Są to słowa przemyślane, słowa, które Matka Boża wypowiada ze swojego doświadczenia - mówił ks. Kardynał. - Maryja, mimo odmowy, zrozumiała, że Jezus nie zostawi tych biednych ludzi bez pomocy. Wiedziała też, że Jezus będzie potrzebował ludzi do swego dzieła. To dlatego mówi do sług: zróbcie... cokolwiek..., a tym sługą jest każdy z nas. Musimy być sługami, którzy korzystają ze wstawiennictwa Matki Bożej".

Kaznodzieja zwrócił też uwagę na ważną kwestię jedności. "Jesteśmy jednym Kościołem, a nie tylko w jednym Kościele - zaznaczył Kardynał. - Każdy z nas ma swój charyzmat, ale spełnia go w Kościele w jedności z innymi".

Po zakończonej Eucharystii przybyli delegaci męskich zakonów do sali św. Bonawentury, aby wysłuchać okolicznościowego oratorium o św. Maksymalnie, przygotowanym przez wspólnotę parafii niepokalanowskiej pod dyrekcją o. prob. Andrzeja Sąsiadka. Po zakończonym występie odbyła się wspólna kolacja w klasztornym refektarzu dla wszystkich przybyłych zakonników na tę znaczącą okazję zakończenia peregrynacji kopii Obrazu jasnogórskiego.

Chwała Niepokalanej i św. Maksymilianowi, w roku wielkiego Jubileuszu 100. lecia założenia przez św. Maksymiliana Rycerstwa Niepokalanej w Rzymie.

TM/red.

Galeria

"Matko Boża, dziękujemy Ci za wszelkie łaski, które przez te cztery lata otrzymaliśmy" - rozbrzmiały słowa w niepokalanowskiej bazylice z ust przedstawiciela wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA