MARYJA!

Wyświęceni, by służyć
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Wyświęceni, by służyć

W obchody 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej wpisały się uroczystości święceń: kapłańskich o. Daniela Śliwińskiego oraz diakonatu br. Łukasza Jankowskiego. Święceniom przewodniczył bp Rafał Markowski w niepokalanowskiej bazylice 27 maja 2017 r.

"Kiedy przechodzi ten szczególny dzień, gdy jesteśmy świadkami przyjęcia święceń kapłańskich, to jest to niezwykły czas, gdyż stajemy przed tajemnicą powołania kapłańskiego - mówił ks. biskup. - Wiele napisano o godności kapłańskiej, o przeznaczeniu kapłana, jego pracy i jego roli. Te rozważania są jak najbardziej uzasadnione i potrzebne. I taka wiedza jest nam potrzeba. Kiedy jednak przychodzi ten dzień, w którym przyjmujemy święcenia, to kapłaństwo zaczynamy przeżywać". Kaznodzieja przypomniał, że w Wieczerniku Jezus ukazuje każdemu z kapłanów czym jest kapłaństwo. "Kapłaństwo to służba, to uklęknięcie przed drugim". Gesty uczynione w Wieczerniku dla każdego kapłana są fundamentalne. Chrystus najlepiej pokazuje jak, a dopiero potem ustanawia uczniów kapłanami.

"Władza kapłańska to służba i odpowiedzialność - przypominał dodał ks. biskup. - Stąd bierze się wymiar służby kapłańskiej".

Na zakończenie kaznodzieja życzył neoprezbiterom, aby nie zapominali lat spędzonych w seminarium, gdzie rodziło się powołanie, gdzie trwa się na modlitwie. W momencie przyjęcia święceń dokonuje się rzecz niewidoczna dla oczu, człowiek staje się narzędziem w rękach Chrystusa, dlatego trzeba w tej łasce wytrwać do końca. "Niech waszym wzorem - mówił ks. biskup - będzie Niepokalana, która dopiero pod krzyżem zrozumiała istotę swoje powołania; macie św. Maksymiliana, który tak wspaniale ukazuje czym jest kapłaństwo służebne. Do tych wzorców się odwołujcie”.

TM/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA