MARYJA!

Władze, rządy, samorządy zawierzone
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Władze, rządy, samorządy zawierzone

Pierwsze w roku 2019 spotkaine Oddaj się Maryi, w pierwszą sobotę, 5 stycznia, rozpoczęło się tradycyjnie w sali św. Bonawentury modlitwą i konferencją wprowadzającą w tematykę zawierzenia. O. Mirosław Kopczewski - inicjator spotkań, wyjaśnił, że podczas tego pierwszego w tym roku spotkaniu w sposób szczególny będą zawierzone Niepokalanemu Sercu Maryi rząd, władze samorządowe, urzędy i osoby tam pracujące. "Zapraszamy Maryję, żeby to Ona prowadziła nasze gminy, nasze miejscowości" - wyjaśniał o. Mirosław, zwracając uwagę na to, by nie ograniczać zawierzenia tylko do siebie i własnych spraw, ale też rozszerzyć je na inne osoby i rzeczywistości. "Matka Boża prosiła w Fatimie, by zawierzzyć Jej Rosję, bezbożną, ateistyczną Rosję... To jest niesamowicie ważne, byśmy zawierzali Matce Bożej i tych dobrych, i tych złych" - podkreślił Wikariusz niepokalanowskiego klasztoru.

Dalszą część konferencji o. Wikariusz poświęcił tematyce grzechu i problemowi oskarżania Pana Boga za własne niepowodzenia czy nawet upadki. Podkreślił, że czasem zło jest dopuszczone po to, by z oczu człowieka opadły łuski i zawrócił z grzesznej drogi.

Następnie o. Piotr M. Lenart - wiceprezes narodowy MI, zachęcił uczestników do włączenia się do Rycerstwa Niepokalanej, by był to swego rodzaju wyraz wdzięczności za otrzymane dary od Maryi. W tym miesiącu do MI wstąpiło ok. 70 osób.

W tym miesiącu swoje świadectwo-podziękowanie Matce Bożej złożyła Annamaria, będąca już w MI od 25 lat. Następnie rycerka i bojownik Maryi opowiedziała, jak trzy niepłodne kobiety otrzymały dar potomstwa po tym, jak otrzymały figurki Niepokalanej poświęcone w Niepokalanowie 8 grudnia, w Godzinie Łaski. Wspomniała też o cudownym uzdrowieniu Weroniki za przyczyną Niepokalanej.

Barbara, rycerka i założycielka sklepu "Soli Deo", opowiedziała o swoim uzdrowieniu z choroby nowotworowej w Niepokalanowie w święto Matki Bożej Anielskiej.

Ula z Warszawy, mężatka i matka jednej córki, dziękowała za łaski otrzymane po zawierzeniu w Niepokalanowie swojej rodziny i swojego małżeństwa w styczniu ub. roku. Szczególnie dziękowała za córkę, która przełamała niemoc w nauce, a po zawierzeniu siebie miesiąc później, nabrała takiego zapału do nauki, że ukończyła rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem.

Szczególnym gościem spotkania w styczniu był ks. Marek Dziewiecki - wykładowca z seminarium duchownego w Radomiu, który wygłosił słowo Boże podczas Mszy świętej, a później konferencję nt. pokonywania kryzysów małżeńskich. W homilii ks. Marek ukazał na czym polega zawierzenie na przykładzie dwóch biblijnych postaci: Abrahama i Maryi.

"Maryja - mówił kaznodzieja - wystawiona na największą próbę zawierzenia Bogu, jaką kiedykolwiek ktoś na tej ziemi miał do przetrzymania.., Ona się nie załamuje, nie wątpi". Pokazał, że Maryja mogła o wiele bardziej protestować niż Abraham "w obliczu polecenia Boga: oddaj Mi syna - mówił ks. Marek. - Mogła krzyczeć pod krzyżem: Boże, myśmy się nie tak umawiali! Twój anioł mi mówił w zwiastowaniu, że będę błogosławiona, że będę najszczęśliwszą kobietą świata, a ja jestem teraz najbardziej cierpiąca. Nic Twój anioł mi nie mówił, że miecz boleści przeszyje moje serce tak okrutnie. Nic Twój anioł mi nie mówił, Boże, że będę stała kiedyś pod krzyżem mojego świętego Syna, który będzie potraktowany jak wielki złoczyńca i zadręczany na moich oczach. Nie tak żeśmy się umawiali, nia na taką historię... Maryja zawierza Bogu także pod krzyżem to swoje cierpienie... Ona jest nie do złamania. Stoi po stronie Boga, ufa Bogu..." - i zachęcił słuchaczy, by w swoim życiu zawierzali przez Maryję Panu Bogu siebie, swoich bliskich i wszystkie trudne sprawy, a także realizowali polecenie Maryi, by we wszystkim słuchać Boga. "Ona czyniła wszystko i wygrała. Czyńmy wszystko, co nam poleca Jej Syn, i wygramy także".

Podczas nabożeństwa wynagradzającego po Mszy świętej Matce Bożej zostały zawierzone wszystkie osoby sprawujące władzę w naszej Ojczyźnie.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Dniu Życia Konsekrowanego, 2 lutego. Gościem specjalnym będzie s. Anna Maria Pudełko, która wygłosi konferencję Maryja wzorem konsekracji.

PML

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA