MARYJA!

Wartościowsze od doczesnego życia
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Wartościowsze od doczesnego życia

W dzień zaduszny, 2 listopada, w Niepokalanowie odbyło się 37. spotkanie Oddaj się Maryi. Mimo że w tym dniu w polskiej tradycji odwiedzamy groby bliskich zmarłych, to do sanktuarium przybyło sporo osób, a ponad 50 z nich wstąpiło w szeregi Rycerstwa Niepokalanej (MI). W okolicznościowym kazaniu o. Piotr M. Lenart - wiceprezes MI, mówiąc o teologii śmierci, na początku zaznaczył, że choć jako chrześcijanie modlimy się o to, by "po nas wyszła na spotkanie litościwa Matka", to jednak dla wielu śmierć jest tragedią. O. Piotr zwrócił uwagę na to, że prawdziwą śmiercią jest pozostawaniem poza Chrystusem, zaś życie w Chrystusie powoduje, że śmierć doczesna jest tylko zmianą formy istnienia i wejściem do życia wiecznego. "Śmierć i rozpad ciała jest niczym w porównaniu z więzią z Bogiem. Bo oto jest coś wartościowszego od ludzkiego, doczesnego życia” - zauważył kaznodzieja.

Zob. Zbudź się, o śpiący

Inicjator spotkań, o. Mirosław Korczewski, w konferencji wprowadzającej w tematykę spotkań mówił o objawieniach fatimskich. W tym miesiącu zwrócił szczególną uwagę na wizję piekła, której doznały dzieci i na to, że Bóg pragnie wszystkich ludzi zabrać do nieba, a uchronić przed piekłem. Jednym z ratunków dla świata - przypomniał o. Mirosław - jest oddanie, zawierzenie siebie Niepokalanej i życie coraz bardziej w łasce uświęcającej. Matka Boża ma plan ratunku: zawierzenie, oddawanie czci Matce Bożej i życie sakramentalne. Cokolwiek złożysz w Jej Niepokalanym Sercu, to tak jakby złożyć w najbardziej bezpiecznym depozycie. Nic, co należy do Niej, nie jest podatne na zło. Zawierzenie nie jest jednak maszynką do rozwiązywania problemów, gdyż Pan Bóg chce, byśmy umieli też nieść krzyż, a nie tylko przeżywali radość. Chodzi o coś więcej, chodzi o wejście w relację z Bogiem i Niepokalaną”.

Po konferencji i zachęty do wstąpienia w szeregi rycerzy Niepokalanej, kilka osób podzieliło się świadectwem łask otrzymanych dzięki zawierzeniu Maryi.

Maciej, który należy do wspólnoty MI-2 w parafii Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie, zaprosił na organizowaną przez jego wspólnotę konferencję naukową przybliżającą duchowość maryjną kard. Stefana Wyszyńskiego. "Zapraszamy wszystkich do Wilanowa, na sobotę 16 listopada br.".

Maria zaświadczyła, że ciągle brakowało jej czasu, jednak po oddaniu się Maryi ma tego czasu o wiele więcej.

Kazia, której mąż od ponad 50 lat jest alkoholikiem, modli się o jego nawrócenie za przyczyną Cudownego Medalika, który ukryła w łóżku męża. jako wyraz łaski Bożej uznała fakt, że po 20 latach rozłąki, "gdyż mąż wybrał swoją drogę z butelką", jej mąż przestał do niej mówić per "pani", "a na Komunię wnuka po 15 latach odszedł od konkubiny i zdecydował, że wraz z naszym synem pojedziemy na uroczystości razem, jednym samochodem". Na Jasnej Górze oddała męża i syna Matce Bożej 3 czerwca 2001 r. "Obiecałam Matce Bożej, że nie będę pić alkoholu do końca życia. Mój syn przez 3 lata pił alkohol wraz z ojcem. Jednak w 2004 r. napisałam nawet w październiku prośbę do Papieża Polaka o jedno Zdrowaś Maryjo, by syn wrócił do matki i już na wigilię Bożego Narodzenia syn był ze mną". Od tego czasu jej syn już nie pije alkoholu. Pani Kazia wyznała jeszcze, że w ubiegłym roku została uzdrowiona z depresji. "To była ciężką depresja, jednak po modlitwie Matka Boża uzdrowiła mnie w jednym monecie, przywracając mnie ponownie do życia. Z wraka człowieka stałam się nową osobą".

Elżbieta zaświadczyła, że na zawierzenia do Niepokalanowa przyjeżdża od kwietnia i wymodliła dla siebie łaskę zapisania ziemi po dziadkach na własność. "Za tę łaskę serdecznie dziękuję. Zawierzałam również spłacenie długów - dodała na koniec Elżbieta - i w ostatnim czasie udało mi się długi spłacić, i to dzięki Bożej pomocy, gdyż dostawałam więcej zleceń, a część pieniędzy odziedziczyłam".

Listopadową konferencję poprowadziła Wiesława Kowalska na temat świętych obcowania.

NIEPOKALANÓW (YouTube)
Zob. na YouTube

Teresa M. Michałek / red.
fot. Br. M. Wojtak OFMConv

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA