MARYJA!

Spotkanie z autorką książki Chrystus w kraju samurajów
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Spotkanie z autorką książki Chrystus w kraju samurajów

W niedzielę 18 marca Dorota Hałasa - dziennikarka i publicystka mieszkająca w Japonii, zaprezentowała książkę Chrystus w kraju samurajów, którą napisała razem z ks. Zygmuntem Kwiatkowskim SJ. Wiele miejsca poświęcili oni św. Maksymilianowi i jego pracy w Japonii. Książka opowiada głównie o życiu katolików w Kraju Kwitnącej Wiśni. Spotkanie poprowadził o. Andrzej Sujka - franciszkanin z Niepokalanowa, który poznał Japonię oraz pracę tamtejszych franciszkanów. Pierwszym znaczącym akcentem japońskim był początek prezentacji, którą rozpoczęto od modlitwy "Ojcze nasz" w języku japońskim. Pani Dorota zwróciła uwagę, że w modlitwie tej zwrot "chleba naszego" zastąpiono słowami "jadła naszego", gdyż Japończycy nie znają chleba i go nie wypiekają. Podobnie zwrot "nie wódź nas na pokuszenie" zastąpiono słowami "nie pozwól byśmy ulegli pokusie", gdyż one tylko w tej formie są zrozumiałe przez Japończyków.

Podczas prezentacji wiele uwagi autorka książki poświęciła historii kraju kwitnącej wiśni. Wskazała, że Europejczycy po raz pierwszy usłyszeli o tym kraju w 1543 r. Pięć lat później z misją ewangelizacyjną udał się tam św. Franciszek Ksawery. Przez prawie miesiąc nie mógł zejść na ląd. Dopiero 15 sierpnia otrzymał oficjalne pozwolenie i tego samego dnia zawierzył nowy kraj opiece Matce Bożej. Obiecał też Matce Bożej wybudowanie kościoła i dużej figury jako wotum wdzięczności za uratowanie okrętu podczas sztormu w drodze do nowego świata. W dalszej prezentacji autorka przypomniała, że do 1587 r. w Japonii 1/5 społeczeństwa przyjęła wiarę w Chrystusa, a dziś odsetek chrześcijan to zaledwie 0,5 proc. społeczeństwa. Nowe ziemie ewangelizowali głównie jezuici, ale szybko dołączyli do nich również franciszkanie. Sam św. Franciszek Ksawery w Japonii przebywał tylko kilka lat, później powrócił do Chin i Indii. Ten jednak rok był przełomowy, gdyż wtedy został wydany edykt zabraniający pod karą śmierci wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa. Tak rozpoczęto prześladowania, które trwały przeszło 250 lat. W 1597 r. na wzgórzu Nagasaki poniosło śmierć pierwszych 26 męczenników. Prześladowania chrześcijan zniesiono w Japonii dopiero w 1873 r. i do tego czasu za Jezusa zginęło tam przeszło 30 tys. osób. Japonia usłana jest męczennikami.

Na uwagę zasługuje pewna historia. Mimo prześladowań wiara w wielu domach była przekazywana. Jeden z pierwszych męczenników przed śmiercią powiedział, że prześladowania potrwają siedem pokoleń, a gdy ustaną, przybędzie do Japonii kapłan ubrany na biało, któremu należy zadać trzy pytania: Czy żyje w celibacie? Czy oddaje cześć Matce Bożej? Czy jest wierny Papieżowi? Gdy w 1865 r. przybyli do Japonii osadnicy z Europy i przywieźli ze sobą kapłana, przez pierwszy okres czasu wydawało się, że wiara katolicka całkowicie wygasła. Dopiero po kilku miesiącach przybyli do kapłana prości ludzi, którzy zadali mu trzy pytania i prosili o pokazanie figury Matki Bożej. Okazało się, że mimo wielkich prześladowań i odseparowania się Japonii od reszty świata, w Kraju Kwitnącej Wiśni przetrwali wyznawcy Jezusa Chrystusa.

Inną ciekawostką, która opowiedziała pani Dorota, był fakt, że w pierwszych dziecięciu latach prześladowań, gdy nie były one duże, chrześcijanie dla niepoznaki rejestrowali się w świątyniach buddyjskich, a w domach trzymali figurki kobiety, która na rękach trzymała dzieciątko. Dla buddystów był to symbol "bogini ziemi", zaś dla katolików była to figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, której mogli oddawać cześć i z godnością przechowywać w swoich domach.

Wiele ciekawych historii z życia i historii tego egzotycznego dla nas kraju można dowiedzieć się z książki "Chrystus w kraju samurajów", którą można nabyć w Niepokalanowie.

TM / red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA