MARYJA!

Profesja zakonna o. Michała
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Profesja zakonna o. Michała

W setną rocznicę pierwszych objawień Matki Bożej w Fatimie w niepokalanowskiej bazylice o. Michał Chaciński złożył profesję zakonną na ręce prowincjała warszawskiej prowincji franciszkanów o. Wiesława Pyzio. Poprzez śluby posłuszeństwa, ubóstwa i w czystości związał się z zakonem franciszkanów konwentualnych na całe życie.

Zgromadzeni na uroczystej Eucharystii współbracia z zakonu, przyjaciele i krewni wspierali swoją obecnością i modlitwą jego radykalny wybór podążania za Chrystusem w duchu św. Franciszka.

Słowa wdzięczności i gratulacje, skierowane na ręce Neoprofesa skierował ks. abp Henryk Hoser - ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, w której o. Michał jako ksiądz diecezjalny pracował przez 19 lat:

Dziękuję Panu Bogu i Księdzu za 19 lat posługi wobec wiernych naszej Diecezji, za cichą ofiarną pracę, za życzliwość i dobroć, których doświadczali parafianie placówek, w których Ksiądz pracował, za to właśnie franciszkańskie świadectwo radości, którym tchnie Pieśń słoneczna...

Życzę głębokiego pokoju serca i radości na tych drogach, które odnalazł Ksiądz wśród współbraci św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Z serca błogosławię

Abp Henryk Hoser SAC, Biskup Warszawsko-Praski

W swoim słowie, skierowanym do wszystkich osób zgromadzonych na tej uroczystej liturgii, o. Prowincjał zaznaczył, że o. Michał poprzez swój zdecydowany wybór podążania drogą rad ewangelicznych wpisuje się w szeroki zastęp tych, którzy dali się uwieść Bogu i odpowiedzieli na Jego wezwanie wielkodusznym aktem miłości. Kaznodzieja wskazywał również na Maryję, od której winniśmy uczyć się prawdziwego milczenia i zasłuchania w Boże słowo, ponieważ tylko z takiej postawy rodzi się właściwe posłuszeństwo Bogu i przełożonym.

TM/red.

Galeria

W niepokalanowskiej bazylice o. Michał Chaciński 13 maja 2017 złożył profesję zakonną na ręce prowincjała warszawskiej prowincji franciszkanów.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA