MARYJA!

Powrót marnotrawnego ojca
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Powrót marnotrawnego ojca

W pierwszą sobotę marca, w ramach spotkania Oddaj się Maryi, uczestnicy mieli okazję zawierzyć Matce Bożej wszystkie sprawy, zostać rycerzami Niepokalanej i wysłuchać świadectwa Grzegorza Kasjaniuka.

Na pierwszosobotnie zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi do Niepokalanowa przybyło, jak zwykle, sporo pątników. W sali św. Bonawentury o. Mirosław przybliżył istotę Maryjnych zawierzeń oraz zachęcił do pogłębiania tego tematu poprzez nabycie odnośnych publikacji. Ukazał też dobroć Boga, który jest człowiekowi tak bliski, jak dobry ojciec dla swoich dzieci, że wystarczy do Niego zwrócić się w modlitwie, na wzór Maryi, która w Kanie Galilejskiej zwróciła się do Syna prostą i konkretną modlitwą: "Nie mają już wina" - nie szukając jakichś nadwyczajnych i patetycznych zwrotów.

Tradycyjnie też kilka osób podzieliło się świadectwami owoców zawierzenia siebie i swoich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi.

Podczas Eucharystii o. Michał Chaciński przedstawił współczesną wersję przypowieści o synu marnotrawnym, którą zatytuował jako przypowieść o marnotrawnym ojcu, zachęcając na koniec, aby każdy ze słuchaczy sam dopowiedział sobie zakończenie tej przypowieści i z ufnością oddał wszystkie sprawy Niepokalanej.

Po kazaniu i wspólnym odmówieniu aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, do Rycerstwa Niepokalanej przystąpiło kilkadziesiąt osób.

Podczas popołudniowego spotkania w sali św. Bonawentury Grzegorz Kasjaniuk - dziennikarz, publicysta i ewangelizator, opowiadał o swojej drodze nawrócenia, jak to się stało, że wyszedłszy z otchłani "złej" muzyki, stał się głosicielem mocy Maryi.

TM/red.

Galeria

W pierwszą sobotę marca, w ramach spotkania Oddaj się Maryi, uczestnicy mieli okazję zawierzyć Matce Bożej wszystkie sprawy, zostać rycerzami Niepokalanej i wysłuchać świadectwa Grzegorza Kasjaniuka.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA