MARYJA!

Nowenna do św. Franciszka
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Nowenna do św. Franciszka

Nowenna przed uroczystością św. Franciszka

Życiorys

Święty Franciszek jest jedną z najbardziej znanych postaci, i to nie tylko przez chrześcijan. Święty urodził się w 1181 lub w 1182 r. w rodzinie Piotra i Joanny Bernardone, w Asyżu w prowincji Umbria. Wiódł dość hulaszczy tryb życia, podążając za próżną chwałą. Myślał o karierze rycerskiej i brał udział w wojnie między Perugią a Asyżemi. Tam trafia do niewoli. Uwięzienie i ciężka choroba są początkiem jego drogi nawrócenia. 24 lutego 1208 r. pod wpływem słów Ewangelii postanowił głosić Słowo Boże, nawołując mieszkańców Asyżu do pokuty i nawrócenia. Z upływem lat przyłączali się do niego inni i tak powstała pierwsza wspólnota Pokutników z Asyżu. W 1209 lub 1210 r. papież Innocenty III ustnie zatwierdza w Rzymie sposób życia asyskich pokutników. Pierwsi franciszkanie zamieszkują najpierw w starej szopie w Rivo Torto, a później w szałasach pod Asyżem wokół malutkiego kościoła Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkula). Wspólnota ta w szybkim tempie rozwija się, dlatego też w 1217 r. św. Franciszek zwołuje do Porcjunkuli pierwszą kapitułę braci (zjazd zakonników służący wzajemnej integracji i wyznaczeniu kierunków działania), który gromadzi ok. 5 tys. zakonników. 29 listopada 1223 r. papież Honoriusz III ostatecznie zatwierdza ułożoną przez Franciszka Regułę życia zakonników. Na dwa lata przed śmiercią w 1224 r. św. Franciszek otrzymuje na swoim ciele święte znaki męki Jezusa Chrystusa, tzw. stygmaty (pięć ran Chrystusa Ukrzyżowanego). 3 października 1226 r. Franciszek umiera w otoczeniu swych braci. 16 lipca 1228 r. papież Grzegorz IX ogłosił Franciszka świętym Kościoła rzymskokatolickiego.

Modlitwy wstępne

Święty Franciszku, naucz nas nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać!

Modlitwa na każdy dzień nowenny

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził, daj nam przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

1. dzień nowenny (25 września)
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie" (Łk 13,3), błagamy Cię, udziel nam tego męstwa i wielkoduszności, z jaką nasz św. Ojciec Franciszek porzucił życie światowe i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy, uznając swoje błędy, z prawdziwą skruchą czynili za nie pokutę i z mężnym sercem rozpoczęli nowe życie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

2. dzień nowenny (26 września)
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie" (Mt 6,19-20), daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym wsławił się w Kościele Twoim św. Ojciec Franciszek, abyśmy całym sercem szukali jedynie królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, wierząc, że "wszystko inne będzie nam dodane" (por. Mt 6,33). Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

3. dzień nowenny (27 września)
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom" (Mt 11,25), daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz seraficki Ojciec Franciszek, abyśmy zostali zaliczeni do tych prostych ludzi, którym Bóg prawdy swe objawia i łaską obdarza. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

4. dzień nowenny (28 września)
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" (Mt 18,3), daj nam tę słodycz i prostotę, którą św. Ojciec Franciszek świat podbijał, abyśmy i my "stawszy się wszystkim dla wszystkich, wszystkich do Boga pociągali" (por. 1 Kor 9,22). Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

5. dzień nowenny (29 września)
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Mt 16,24), daj nam, abyśmy wpatrzeni we wzór św. Ojca Franciszka, naznaczonego bliznami Twej Męki, chętnie dźwigali swój codzienny krzyż i dostąpili owoców Twej zbawczej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

6. dzień nowenny (30 września)
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują" (Mt 5,44), daj nam tę łaskę, abyśmy naśladując św. Ojca Franciszka, obejmującego miłością nawet największych grzeszników, nie żywili nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

7. dzień nowenny (1 października)
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi" (Mt 5,9), daj nam, abyśmy pokój i dobro, które św. Ojciec Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze w sercach swoich zachowywali i bliźnim naszym przekazywali, a tak zasłużyli na nazwę prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

8. dzień nowenny (2 października)
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam" (Łk 11,9), natchnij nas pokorną wytrwałością w modlitwie, abyśmy na wzór św. Ojca Franciszka w potrzebach naszych najpierw do Boga się uciekali i zbawienny skutek modłów naszych osiągnęli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

9. dzień nowenny (3 października)
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać" (J 14,23), użycz nam tej seraficznej miłości, jaką pałało serce św. Ojca Franciszka, abyśmy przez żarliwość uczuć i doskonałość uczynków mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu, na ziemi, a potem w niebie złączyć się z Nim na zawsze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA