MARYJA!

Niepokalana drogą do nieba
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Niepokalana drogą do nieba

8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Patronalne święto parafii, klasztoru i Rycerstwa Niepokalanej. Uroczystej Eucharystii odpustowej przewodniczył ks. bp Piotr Jarecki.

W homilii biskup zastanawiał się co daje nam prawda o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Ogłosił ją uroczyście, 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX.

„Stworzyliśmy bogatą wspólnotę ludzi wiedzących w Chrystusa, której matką jest Niepokalana. – zaznaczył ks. biskup. – Jest to wspólnota wewnętrznej radości”. Następnie dostojnik przypomniał historię kultu zaznaczają, że wierny lud czcił tę cechę Matki Bożej od wielu wieków. Kościół wsłuchiwał się w Lud Boży i nasłuchiwał co on czuje. Wierni już od VIII w. wierzyli w tę prawdę, zaś w Polsce była ona obchodzona od XIV w.

„Ona na mocy zasług – mówił hierarcha - została uchroniona by nie wpaść w błoto grzechowe. Jako jedyna z miliarda ludzi na świecie, jako jedyny człowiek w taki sposób została uchroniona od grzechu przez swego Syna Jezusa Chrystusa.

Ta cecha Matki Bożej mówi nam, że żaden człowiek nie jest samowystarczalny. Potrzebujemy otworzyć się na Bożą łaskę. Z drugiej strony potrzebna jest współpraca ze strony człowieka. Bóg stworzył nas sam, ale bez nas zbawić nas nie może.

Ona z Bożą łaską współpracowała mimo, że była bez grzechu, zawsze była do dyspozycji Boga, zawsze była posłuszna Bogu”.

W dalszej części kazania ks. biskup zwrócił uwagę, że według niego, to bezgraniczne posłuszeństwo,  w tym co łatwe i trudne, zrozumiałe i niezrozumiałe, to cecha najważniejsza. „Niepokalana – zaznaczył kaznodzieja - ufała i zawsze mówi Bogu - tak. Maryja  była też służebnie aktywna - Oto ja służebnica Pańska -  o czym świadczy Jej aktywność w Kanie Galilejskiej czy Jej służba wobec św. Elżbiety. Nikt z nas nie jest samowystarczalny, potrzebujemy Bożej łaski i musimy z tą łaską współpracować na wzór Matki Najświętszej”.

Hierarcha zadał pytanie o to dlaczego człowiek wiary widzi taką mocną rolę Matki Najświętszej? Dlaczego do Niej się ucieka? Odpowiadając ks. bp. zauważył, że każdy człowiek chce być szczęśliwy. „Jednak o własnych siłach tego nie osiągniemy. Jedyną drogą jest otwarcie swego serca na Boga. A jest nim Ten, którego zrodziła Maryja. Jeśli chcemy budować nasze szczęście w oparciu o tę prawdę to musimy być blisko Matki Bożej. Ona rodzi w nas Jezusa Chrystusa. Jej misja nie skończyła się. I to odczuwamy. To dlatego uroczystości Maryjne gromadzą tak wielu ludzi. Wiemy bowiem,, że Ona jest najkrótszą drogą do Jezusa, a Jezus w Duchu Świętym najprostszą drogą do Ojca”.

Biskup Piotr w dalszej części homilii zwrócił uwagę na pobożność Maryją i modlitwę różańcową.  Zaznaczył, że najczęściej różaniec odmawiamy przed Najświętszym Sakramentem, a dzieje się tak dlatego, że „bo nie da się odłączyć Matki Bożej od Jezusa”. Ksiądz biskup zachęcił do modlitwy różańcowej i trwania w ten sposób z Maryją i Jezusem. Różaniec to podążanie wraz Niepokalaną przez życie Jezusa. „Tymi prawdami musimy żyć. – zaznaczył hierarcha – Ona, Niepokalana, zawsze prowadzi do Jezusa, a On jest najprostszą droga do Ojca w Duchu Świętym”.

Po uroczystej Eucharystii wierni trawili na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w niepokalanowskiej bazylice podczas tgz „godziny łaski”. Matka Boża 8 grudnia 1947 r., objawiła się pielęgniarce, Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech i powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga”.

Teresa M. Michałek

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA