MARYJA!

Konsekracja ołtarza
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Konsekracja ołtarza

W 75. rocznicę aresztowania i wywiezienia
o. Maksymiliana Kolbego do więzienia na Pawiak,
ks. kard. Kazimierz Nycz dokonał konsekracji nowego ołtarza w niepokalanowskiej 
bazylice.

W homilii Ksiądz Kardynał nawiązał do wielowymiarowego znaczenia tej uroczystości, która ma miejsce w Roku Miłosierdzia, w kościele jubileuszowym i w dniu rocznicy aresztowania św. Maksymiliana. Zaznaczył, że już sam obrzęd konsekracji jest mocnym słowem.

Nawiązując do pierwszego czytania, wskazał na proroka Jonasza, który głosi nawrócenie, jest misjonarzem. My również jesteśmy powołani by rozdzierać nie nasze szaty, ale serca - przypomniał Kardynał. - Doświadczywszy Boga Miłosiernego mamy być misjonarzami miłosierdzia i nie możemy się od tego wymawiać.
"Kiedy dziś konsekrujemy ołtarz, to sam ołtarz niesie w sobie tyle znaczeń. Jezus jest ofiarą i ofiarnikiem. Złożył Jezus ofiarę na ołtarzu krzyża. Ołtarz jest przypomnieniem tego krzyża. W jakimś sensie ołtarz konsekrowany jest symbolem Chrystusa. Dziękuję wam, że w tym roku miłosierdzia sprawiliście ten ołtarz, z którego będzie rozlewać się miłosierdzie" - mówił Kardynał.

Mówiąc o św. Maksymilianie, zaznaczył, że ten Święty głosił dobroć i miłosierdzie Boże przez Niepokalaną. Następnie ukazał Ojca Kolbego jako Misjonarza Miłosierdzia. "Wszędzie i zawsze wypraszał miłosierdzie. Nie tylko je wypraszał, ale i czynił. Był misjonarzem i świadkiem Bożego miłosierdzia. Szczytem tego miłosierdzia było oddanie swojego życia. To był szczyt głoszenia i czynienia miłości miłosiernej".
Kard. Nycz zapowiedział też, że 5 czerwca - w Święto Dziękczynienia - zostaną uroczyście wprowadzone relikwie św. Maksymiliana do Świątyni Opatrzności Bożej jako wotum wdzięczności za św. Maksymiliana, Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.

O. Mirosław Bartos - gwardian Niepokalanowa, dziękując zaznaczył, że "dziś został
konsekrowany nie tylko ołtarz w tej świątyni, ale zostały konsekrowane również ołtarze naszych serc".

Obecni na uroczystości przedstawiciele Związku Gmin Kolbiańskich, wręczyli o. Ignacemu Kosmanie i o. Grzegorzowi Bartosikowi "Nagrodę Gmin Kolbiańskich" za wkład w rozpowszechnianie idei o. Maksymiliana M. Kolbe i jego postaci.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA