MARYJA!

Kapłan katolicki
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Kapłan katolicki

"Módlcie się za waszych kapłanów... Módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony" - prosił franciszkański biskup z Uzbekistanu uczestników uroczystości upamiętniającej 100-lecie kapłaństwa św. Maksymiliana Kolbego. W niedzielę, 29 kwietnia, w Niepokalanowie z tej okazji jubileusze swego kapłaństwa obchodzili franciszkanie z trzech prowincji polskich: krakowskiej, warszawskiej i gdańskiej.

Bp Jerzy Maculewicz - administrator apostolski w Uzbekistanie, franciszkanin, przewodniczył uroczystej Mszy świętej, a okolicznościowe kazanie wygłosił o. Marco Tasca - generał zakonu franciszkanów. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział trzej prowincjałowie polskich prowincji: o. Wiesław Pyzio, o. Marian Gołąb i o. Jan Maciejowski; przewodniczący konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce o. Janusz Sok; franciszkanie jubilaci obchodzący w tym roku swoje jubileusze 50-, 25-lecia święceń kapłańskich oraz innych ponad 50. kapłanów zakonnych obchodzących okrągłe rocznice święceń z wszystkich trzech prowincji, a także liczna rzesza braci i sióstr zakonnych oraz wiernych świeckich, którzy modlili się w intencji kapłanów.

Przybyłych gości i jubilatów powitał gwardian niepokalanowskiego klasztoru o. Grzegorz M. Szymanik. Przekazał on życzenia jubilatom od Roberta kard. Saraha - prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Ojciec Generał podziękował zebranym kapłanom za lata ich służby Kościołowi w duchu św. Franciszka. Przypomniał także, że w Starym Testamencie winnica była obrazem narodu wybranego, Izraela, a w Nowym - sam Jezus utożsamia się z Winnicą. "On jest krzewem winnym, a my latoroślami - mówił Ojciec Generał. - Jeśli będziemy wierni Jezusowie, będziemy mieli w sobie życie. Musimy pamiętać, co Pan dla mnie uczynił, jak On mnie kocha. Bycie z Jezusem to przyjmowanie od Niego tego, co On nam daje dzień po dniu" - zaznaczył kaznodzieja, dziękując tym samym kapłanom za ich codzienną wierność.

Generał Zakonu przypomniał także, że w tym samym czasie, kiedy Ojciec Maksymilian Kolbe był beatyfikowany, w Rzymie odbywał się synod poświęcony kapłaństwu. "To wymowny znak tego, że Ojciec Maksymilian może być wzorem dla współczesnego kapłana" - zauważył o. Marco Tasca i zwrócił uwagę na to, że Ojciec Kolbe w Auschwitz, ofiarowując swe życie za współwięźnia, przedstawił się oprawcom jako kapłan katolicki, przez co zdefiniował istotę tego, kim był. Na koniec Ojciec Generał życzył swoim współbraciom w kapłaństwie, aby mieli marzenia i zapał duszpasterski, który nie pozwala nigdy spocząć na laurach, ale wzorem św. Maksymiliana otwiera na nowe horyzonty.

Z racji jubileuszu Generał zakonu otrzymał ikonę św. Maksymiliana z rąk prowincjała prowincji warszawskiej, a bp Jerzy Maculewicz, zaraz po homilii, poprowadził odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, które na nowo podjęli zgromadzeni na Mszy świętej franciszkańscy kapłani.

TM/red.

Galeria

W niedzielę, 29 kwietnia, w Niepokalanowie jubileusze swego kapłaństwa obchodzili franciszkanie z trzech prowincji polskich: krakowskiej, warszawskiej i gdańskiej.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA