MARYJA!

Czym się Panu odpłacę
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Czym się Panu odpłacę

Czym się Panu odpłacę, za wszystko co mi wyświadczył, podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Słowami Psalmu 116 o. Daniel Śliwiński rozpoczął swoje prymicyjne dziękczynienie Bogu i ludziom za dar powołania.

W niepokalanowskiej bazylice 27 maja bp Rafał Markowski wyświęcił dwóch franciszkanów: na prezbitera o. Daniela Śliwińskiego, na diakona o. Łukasza Jankowskiego. Dzień później, w niedzielę 28 maja o godz. 12:30, z rodzinnego domu wyruszyła procesja z Neoprezbiterem, którego w progu świątyni uroczyście powitał proboszcz parafii o. Andrzej Sąsiadek. O. Proboszcz wygłosił również okolicznościową homilię.

Społeczność parafialna powitała neoprezbitera że wzruszeniem i że łzami w oczach. O. Daniel, dziękując wszystkim za obecność modlitwę i różnorakie wsparcie, wyznał, że wczoraj wreszcie pojął głębię słów św. Franciszka, który uznał, że gdyby pojawił się przed nim kapłan i anioł, to ukląkłby przed kapłanem. Tak wielki dar darmo otrzymuje człowiek.

Na koniec Eucharystii, po raz pierwszy sprawowanej w bazylice przez o. Daniela, Prymicjant udzielił każdemu indywidualnego błogosławieństwa. 

S. Julia/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA