MARYJA!

Obchody 800-lecia zatwierdzenia Reguły św. Franciszka

Obchody 800-lecia zatwierdzenia Reguły św. Franciszka

blue line
29 listopada zakon franciszkański świętuje rocznicę 800-lecia zatwierdzenia Reguły. Z tej okazji 24 i 25 listopada w Niepokalanowie odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich prowincji franciszkańskich (OFM, OFMConv i OFMCap).

24 i 25 listopada 2023 r. franciszkanie z trzech gałęzi Zakonu św. Franciszka (Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów) świętowali w Niepokalanowie 800-lecie zatwierdzenia Reguły św. Franciszka z Asyżu przez papieża Honoriusza III. Miało to miejsce 29 listopada 1223 r.

Zebranych powitał o. Grzegorz Bartosik - prowincjał warszawskiej prowincji franciszkanów konwentualnych. Przypomniał jednocześnie, że świętowanie w Niepokalanowie rozpoczyna 3-letnie obchody franciszkańskiego jubileuszu, rozłożonego na lata 2023-2026:

  • 800-lecie Reguły i pierwszych jasełek w Greccio (2023),
  • stygmatów św. Franciszka (2024),
  • Pieśni stworzenia, napisanej przez św. Franciszka (2025),
  • śmierci Franciszka (2026).

O. Grzegorz Bartosik przy okazji zwrócił uwagę na fakt, że "Matka Boża zarówno w życiu św. Franciszka, jak i w życiu całego zakonu odgrywała i nadal odgrywa rolę wyjątkową... Pod Jej opieką, Matki Bożej Anielskiej, narodził się nasz zakon w asyskiej Porcjunkuli. Potem przez wieki jako franciszkanie czciliśmy ją jako Niepokalaną i przyczyniliśmy się w sposób wyjątkowy do ogłoszenia prawdy o Niepokalanym Poczęciu NMP jako dogmatu wiary katolickiej".

Pierwszego dnia, w programie spotkania znalazły się: nabożeństwo lektury tekstu Reguły św. Franciszka; adoracja Najśw. Sakramentu; Nieszpory i Apel Maryjny z zawierzeniem swoich zakonów NMP Niepokalanie Poczętej:

"Maryjo, po VIII wiekach jako ojcowie i bracia św. Franciszka, pozdrawiamy Cię dzisiaj tymi samymi słowami: Bądź pozdrowiona Pani święta Królowo, święta Boża Rodzicielko, Maryjo... - i jak wówczas Franciszek zawierzył nas Tobie, abyś nas otaczała opieką i ochraniała, tak i my dzisiaj chcemy uczynić to samo. O Rzeczniczko ubogich, opiekuj się nami aż do końca, aż do czasu oznaczonego przez Ojca" – mówił br. Marek Miszczyński OFMCap podczas zawierzenia Maryi franciszkanów z wszystkich prowincji zakonnych.

Drugi dzień obchodów rozpoczęła Msza św. z Jutrznią. "Eucharystię sprawuję w intencji nas wszystkich, 60 prowincji franciszkańskich, prosząc, abyśmy my i nasi bracia żyli duchem Pańskim" - powiedział przewodniczący liturgii, o. Leonard Bielecki OFM.

Kazanie wygłosił o. Witosław Sztyk OFM. "Świętując jubileusz Reguły - powiedział - świętujemy życie, świętujemy naszą codzienność, ale nasz wzrok skierowany jest ku... tej rzeczywistości, której nie potrafimy ludzkim językiem opisać, a którą jest spotkanie z ojcem... Reguła związana jest z naszą profesją zakonną. Gdy więc myślimy o nas, jako o ludziach «w drodze», ślubując Regułę i zachowywanie rad ewangelicznych, każdy z nas usłyszał słowa «Jeżeli to zachowasz w imieniu Boga Wszechmogącego, obiecuję ci życie wieczne». Nie jest więc bez znaczenia, w jaki sposób jestem wierny lub niewierny Regule, którą ślubowałam, bo od niej zależy moje życie wieczne".

W programie obchodów znalazło się także sympozjum, podczas którego można było wysłuchać referatów nt. historycznego tła powstania Reguły zatwierdzonej (o. Emil Kumka OFMConv), bulli Solet annuere Honoriusza III (br. Wiesław Block OFMCap) i duchowych aspektów Reguły zatwierdzonej (o. Andrzej Zając OFMConv).

Spotkanie w 2023 roku zorganizowali Bracia Mniejsi Kapucyni. W 2024 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej jubileusz zorganizują Bracia Mniejsi. A w 2025 r. franciszkanie spotkają się na Kalwarii Pacławskiej u Braci Mniejszych Konwentualnych. W 2026 r., kiedy będzie obchodzone 800-lecie śmierci św. Franciszka, planowane jest wspólne dziękczynienie na Górze św. Anny.

"Podstawowym celem 3-letniego Triduum, podczas którego Franciszkanie wspominają poszczególne wydarzenia z życia św. Franciszka jest uwielbienie Pana Boga i podziękowanie Mu za dar św. Franciszka – mówił podczas inauguracji Triduum w Niepokalanowie o. Grzegorz Bartosik. - To przygotowanie ma być dla duchowych synów i córek Biedaczyny z Asyżu okazją do ponownego odkrycia dziedzictwa, jakie nam zostawił święty nasz Ojciec i odnowienia gorliwości w zachowywaniu Ewangelii oraz w kroczeniu po śladach Pana Jezusa i świętego naszego Patriarchy z Asyżu".

Uczestnicy obchodów 800-lecia zatwierdzenia Reguły św. Franciszka
Uczestnicy obchodów 800-lecia zatwierdzenia Reguły św. Franciszka.

Radio Niepokalanów / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ