MARYJA!

Matka Jedności Kościoła i Narodu

Matka Jedności Kościoła i Narodu

blue line
20 października w Centrum Studiów Mariologicznych w Niepokalanowie odbyła się Konferencja Ogólnopolska "Maryja - Matka Jedności Kościoła i Narodu"" wraz z Inauguracją Roku Akademickiego 2023/2024.

Na początku w bazylice Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem wikariusza prowincji Matki Bożej Niepokalanej o. Mirosława Bartosa. Homilię wygłosił o. Ireneusz Klimczyk.

Inaugurację Nowego Roku Akademickiego rozpoczął występ chóru "Gaude Mater" pod dyr. Pawła Amroziaka. Zgromadzonych gości powitał gwardian klasztoru Niepokalanów o. Mariusz Słowik.

Po uroczystym powitaniu o. Ireneusz Klimczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego "Kolbianum" za poprzedni rok.

W roku akademickim 2022/2023 w Centrum Studiów Mariologicznych "Kolbianum" w Niepokalanowie były przyjęte 94 osoby w tym: na Studia Podyplomowe Mariologii - 41 studentów (na 3 rocznikach) oraz na Kursie Studium Mariologii 53 kursantów. W czerwcu do egzaminu z licencjata kanonicznego przystąpiło 4 studentów, natomiast w listopadzie egzamin będzie zdawało 2 kolejnych. Tytuł doktora obroniły 3 osoby, w tym 2 franciszkanów: o. Mirosław Kopczewski i o. Mateusz Micek.

W roku akademickim 2023/2024 na Studiach Podyplomowych Mariologii są 43 osoby (na 3 rocznikach). Na Kurs Studium Mariologii zapisały się 42 osoby, a na Kurs Ad Lauream 5 osób.

Odbyło się również uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Instytutu "Kolbianum" przez reprezentanta Władz UKSW, Prodziekana ds. Współpracy Międzynarodowej i Studiów Niestacjonarnych ks. prof. Marka Tatara.

Życzenia studentom na Nowy Rok Akademicki złożyli Wójt Gminy Teresin i o. Mirosław Bartos.

Po zakończeniu uroczystości inauguracyjnych nastąpiło otwarcie Konferencji, w którą wprowadzili słuchaczy: o. Ireneusz Klimczyk wraz z ks. Mariusz Sokołowskim - studentem "Kolbianum", redaktorem Radio Maryja z Torunia.

Na Konferencji Ogólnopolskiej Maryja - Matka Jedności Kościoła i Narodu zostały wygłoszone następujące bloki tematów:

  • Maryja jako Matka Jedności w świetle Ewangelii św. Jana - ks. prof. Janusz Kręcidło/li>
  • Maryja-mater unitatis u św.Augustyna - ks. prof. Bogdan Czyżewski
  • Specyfika maryjno-mariologiczna encykliki Redemptoris Mater papieża Jana Pawła II - o. Ireneusz Klimczyk
  • Maryja a jedność chrześcijan w dzisiejszym dialogu ekumenicznym - o. prof. Andrzej Napiórkowski
  • Święty Maksymilian Kolbe i jego Militia Immaculatae jednocząca Kościół - o. Mirosław Adaszkiewicz
  • Miejsce Maryi w teologicznej interpretacji patriotyzmu - ks. prof. Arkadiusz Wuwer
  • Maryja w nauce o narodzie bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego -ks. prof. Janusz Szulist
  • Wpływ maryjnych objawień w Gietrzwałdzie na polską jedność narodową - dr Alicja Święcicka

W trakcie konferencji był czas na dyskusję. Konferencję podsumował o. Ryszard Żuber - prezes narodowy MI.

Kolbianum, Konferencja, Msza świętaKolbianum, Konferencja, Msza świętaKolbianum, Konferencja, Msza świętaKolbianum, Konferencja, Msza świętaKolbianum, Konferencja, sala obradKolbianum, Konferencja, sala obradKolbianum, Konferencja, sala obradKolbianum, Konferencja, sala obradKolbianum, Konferencja, chór Gaude Mater

Sekret. Kolbianum / red.


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Przeczytaj także

09.11.2023

Rycerze Niepokalanej w służbie Kościoła
W dniach 20-22 października 2023 r. odbyło się w Niepokalanowie spotkanie asystentów, prezesów, animatorów MI…

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ