MARYJA!

Upodobniony do Ukrzyżowanego

Upodobniony do Ukrzyżowanego

blue line

W życiu św. Maksymilian pragnienie męczeństwa było obecne od najmłodszych lat. Męczeństwo dla niego było oznaką miłości do Boga na wzór Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa

To pragnienie miłości nieustannie w jego życiu systematycznie wzrastało. W pewnym momencie stało się dla niego jasne, że dla miłości ku Bogu i bliźniemu nie tylko był gotowy iść aż po krańce ziemi, jako misjonarz, ale chciał być wprost "starym na proch".

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe przeżył swe życie wypełniając przykazanie miłości Boga i bliźniego, całkowicie upodabniając się do Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Uczynił to na wzór Niepokalanej. W Jej dłonie złożył całe swe życie, a Ona upodobniła go do swego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa. Św. Maksymilian nade wszystko pragnął doskonale wypełnić wolę Boga, gdyż właśnie w tym zawiera się największa chwała, jaką możemy oddać Stwórcy. Celem jego życia było "oddanie chwały Bogu i to jak największej", czyli jednym słowem świętość. Dość szybko zrozumiał, że Niepokalana jest najprostszą drogą, dzięki której można osiągnąć świętość szybko i łatwo. Niepokalaną kochał jak dziecko i ufał Jej bezgranicznie, czego wyrazem było całkowite się Jej oddanie jako rzecz, narzędzie i własność. Braciom powtarzał: "Im bardziej będziemy Niepokalanej, im bardziej damy się Jej prowadzić, tym skuteczniej Ona posłuży się nami dla największej chwały Bożej i zbawienia wszystkich dusz".

W liście do o. M. Rejentowicza pisze: "W Niepokalanej cała nadzieja! Więc odwagi, Bracie Drogi, przyjedź zginąć z głodu, przemęczenia, upokorzeń i cierpień dla Niepokalanej". Przyświecał mu ten ideał: zdobyć dla Chrystusa cały świat, serca wszystkich i każdego z osobna, zaczynając od siebie samego. "Miłuj nieprzyjaciół, którzy ci przykrości sprawiają. Miłuj Pana Boga w bliźnich. Skarbem są bracia krzyżujący, kochaj ich. Ukrzyżowanym być z miłości ku Ukrzyżowanemu to jedyne szczęście na ziemi" - zapisał Ojciec Maksymilian w swoich notatkach.

Jak Jezus oddał swoje życie za nas na krzyżu, tak i św. Maksymilian jest przykładem całkowitego poświęcenia się dla Boga i bliźniego. Tuż przed kanonizacją Ojca Maksymiliana ówczesny generał Zakonu o. Vitale Maria Bonmarco był na spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II. Spośród wielu spraw w pewnym momencie - jak wspomina o. Bonmarco - Papież zadał mu pytanie, jak franciszkanie widzieli by kanonizację Ojca Maksymiliana: czy chcieliby, by był ogłoszony jako święty kapłan czy może jako męczennik. "Odpowiedziałem: jako męczennik i próbowałem udowodnić jakoś tę tezę, choć z teologicznego punktu widzenia było to trudne. W pewnym momencie Papież przerwał mi moje wywody i odpowiedział: «Gdyby Ojciec Maksymilian nie był męczennikiem, to i Chrystus nie jest męczennikiem». Prosta, ale jakże trafna odpowiedź - pomyślałem. Chrystus, podobnie jak Maksymilian, oddał swe życie za człowieka. Od tego momentu byłem pewien, choć na kanonizację przygotowano dwa kolory szat liturgicznych, biały i czerwony, że Ojciec Święty ogłosi naszego współbrata jako męczennika". Warto zauważyć, że już papież Paweł VI w audiencji dla Polaków po beatyfikacji nazwał Ojca Maksymiliana "Męczennikiem miłości", zaś w homilii beatyfikacyjnej podkreślił walor ofiary z życia i nazwał go "nowym męczennikiem z Polski".

Wejdźmy i my na tę słodką i pewną drogę uświęcenia i za przykładem św. Maksymiliana oddajmy się całkowicie w ręce Niepokalanej i pozwólmy Jej zakrólować w naszych sercach.

Oprac. Teresa M. Michałek

Wiadomości

23.03.2022

Ołtarz Świętego Józefa
Wotum wdzięczności za opiekę św. Józefa nad Niepokalanowem.

19.03.2021

Święty Józef w Niepokalanowie Japońskim
Niepokalanowianie uciekali się do opieki św. Józefa i zawsze byli wysłuchani. W polskim Niepokalanowie jest…

18.03.2021

Niepokalanów pod opieką Świętego Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

18.03.2022

Święty Józef - wzór rycerza Niepokalanej
Maksymilian Maria Kolbe uczył braci, jak potężnym orędownikiem jest św. Józef i jak wielką czcią…

19.03.2022

Święty Józef Niepokalanowski
Franciszkanie od wieków ukochali św. Józefa Oblubieńca NMP, a św. Maksymilian od początku zachęcał braci…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ