MARYJA!

Patronalne święto rycerzy Niepokalanej

Patronalne święto rycerzy Niepokalanej


8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Patronalne święto parafii, klasztoru i Rycerstwa Niepokalanej.

Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzone było już w VIII w. na Wschodzie pod nazwą "Poczęcia św. Anny". Na Zachodzie rozpowszechniało się powoli. Jest to święto uzależnione od daty święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września).

Stopniowe wyjaśnienie prawdy o Niepokalanym Poczęciu doprowadziło do ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi w 1854 r. przez papieża Piusa IX. Cztery lata później Maryja ukazała się w Lourdes i wyjawiła swoje imię: "Jestem Niepokalane Poczęcie".

Co oznacza "Niepokalane Poczęcie"?

Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna Maryję; aby mogła wypełnić swą misję, została odkupiona od swego poczęcia. To oznacza, że przez łaskę i na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa Maryja została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego od pierwszej chwili swego poczęcia.

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, nr 96

Niektórzy chrześcijanie nie wiedzą dokładnie czym jest Niepokalane Poczęcie i mylnie łączą je z dziewiczym poczęciem Jezusa. Są to dwie różne tajemnice i dotyczą dwóch osób. Jedna dotyczy Maryi zachowanej od grzechu pierworodnego, druga dotyczy Jezusa, który "narodził się z Maryi Panny", został poczęty jedynie przez moc Ducha Świętego, bez udziału człowieka. Dla niewierzących ta prawda pozostaje nadal na poziomie żartu czy bluźnierstwa aż do dziś.

Św. Maksymilian widział w przywileju Niepokalanego Poczęcia i Pośrednictwie Maryi prawdę i moc zdolną odmienić oblicze świata. Patrząc na Maryję, całą piękną, bez grzechu, upodabniając się do Niej, człowiek może dojść do wyżyn świętości.

Niepokalane Poczęcie wg św. Maksymiliana

W Lourdes Niepokalana Dziewica na kilkakrotne zapytanie św. Bernadety, kim jest, odpowiedziała: "Jam jest Niepokalane Poczęcie". Tymi słowami jasno wyraziła, że nie tylko jest Niepokalanie Poczętą, lecz nawet samym Niepokalanym Poczęciem, jak czymś innym jest rzecz biała i sama jej białość, czymś innym rzecz doskonała i jej doskonałość.

Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma

Czy Matce Bożej miła jest nazwa Niepokalana?

Niewątpliwie tak, bo sama się tak nazwała, mówiąc do św. Bernadety – „Jestem Niepokalane Poczęcie”1, i to Jej pierwszy przywilej.

Czy jest różnica między wyrazami: Niepokalane Poczęcie a Niepoka­lanie Poczęta?

Różnica istnieje taka, jaka na przykład między wyrażeniem biały i białość. Jeżeli jest biały – to może się pobrudzić, ale białość nie ulega już żadnym zmianom. Ta nazwa Niepokalane Poczęcie jest bardzo ważna i dowodzi, że Niepokalana jest cała piękna, bez żadnego grzechu.

Św. Maksymilian M. Kolbe, Konferencje,

Słowa te wyszły z ust samej Niepokalanej; wskazywać więc muszą najdokładniej, najistotniej, kim Ona jest. [...]

Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie?

Nie Bogiem, bo Ten zaczęcia nie ma, ani aniołem stworzonym bezpośrednio z niczego; nie Adamem ulepionym z mułu ziemi, nie Ewą wziętą z Adama, ani też wcielonym Słowem, które od wieków już istniało i raczej poczęte niż poczęciem jest.

Dzieci Ewy przed poczęciem nie istniały, więc bardziej poczęciem nazywać się mogą, lecz i od nich wszystkich Ty się różnisz, bo są to poczęcia pokalane grzechem pierworodnym, a Tyś jedna jedyna Poczęcie Niepokalane. [...]

Niepokalana w Lourdes nie zowie się już Niepokalanie Poczętą, ale jak opowiada sama św. Bernadeta:

Pani stała wówczas nad krzewem dzikiej róży w takiej samej pozie, w jakiej ukazuje się na Cudownym Medaliku. Na moje trzecie pytanie twarz Jej nabrała poważnego wyrazu a zarazem głębokiej pokory... Składając dłonie jak do modlitwy, uniosła je w górę na wysokość piersi... spojrzała w niebo... po czym powoli rozkładając ręce i pochylając się ku mnie, rzekła głosem, w którym wyczuwało się lekkie drżenie:

Qué soy ér’Immaculada Councepsiou! ("Jam jest Niepokalane Poczęcie!").

Jeżeli w stworzeniach oblubienica otrzymuje nazwę oblubieńca dlatego, że do niego należy, z nim się jednoczy, do niego upodabnia i staje się w zjednoczeniu z nim czynnikiem twórczym życia, o ile bardziej nazwa Ducha Przenajświętszego. Poczęcie Niepokalane jest nazwą Tej, w której On żyje miłością płodną w całym porządku nadprzyrodzonym.

Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma

Sposób świętowania.

Św. Maksymilian zalecał taki sposób obchodzenia tego święta:

1) W dzień Tej, której sumienie nigdy nie było skalane, oczyśćmy swoje sumienia w spowiedzi i przystąpmy do Komunii Świętej, by jak najwięcej zaczerpnąć łask u jej źródła;

2) Gorąco prośmy Niepokalaną, by nas na wyłączną własność przyjąć raczyła, odnawiając akt całkowitego poświęcenia;

3) Niech każdy z nas zapyta siebie, czy w kończącym się roku zrobił dla Niepokalanej, dla zbawienia i uświęcenia duszy swojej i bliźnich, ile tylko mógł.

Niech ten dzień będzie świętem odrodzenia naszych dusz i wznowienia gorliwości dla szerzenia królestwa najmiłościwszej Królowej nieba i ziemi.

Modlitwa do Niepokalanej

O Dziewico Niepokalana,

Kościół uznaje w Tobie nową Ewę,
wybraną przez Boga, by zdeptać
pełną pychy głowę Szatana.
Nie dozwól, by zło mnie dotknęło
i by grzech oddalił mnie od Boga.

Matko silna i potężna,
spraw, aby miłość Jezusa zwyciężyła
w moim sercu i w całym świecie.

O Dziewico wierna,
nosząca w łonie Tego,
który niesie świat,
zachowaj moją duszę, moje ciało
w czystości i światłości
i niechaj Twoja matczyna opieka
spowoduje odejście nieprzyjaciela.

Amen.

Opr. Fundacja Niepokalanej / MARYJNI.PL

Serce Maryi

Figura Niepokalanego Serca Maryi w klasztornym ogrodzie ma już 75 lat. Została poświęcona 7 lipca 1947 r. przez ówczesnego gwardiana Niepokalanowa o. Witalisa Jaśkiewicza.

Męczennicy z Niepokalanowa

Wśród 108 błogosławionych męczenników i męczennic polskich z okresu II wojny światowej jest siedmiu z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów): pięciu ojców i dwóch braci zakonnych, czterech posługujących w Niepokalanowie, a trzech na terenie obecnej Białorusi.

Rocznica deportacji

Pod koniec maja 1941 św. Maksymilian, z transportem liczącym ponad 300 osób, został przewieziony w bydlęcych wagonach do niemieckiego obozu KL Auschwitz I.

Rocznica święceń Ojca Maksymiliana

Pod koniec kwietnia wspominamy rocznicę święceń i Mszy prymicyjnej św. Maksymiliana, którą odprawił 29 kwietnia 1918 r. o Cudownym Medaliku w kościele św. Andrzeja delle Fratte. Zachowała się relacja z tego wydarzenia, zapisana przez św. Maksymiliana w pamiętniku.

Św. Andrzej Bobola na Ojczyzny łonie

W sierpniowym wydaniu "Rycerza Niepokalanej" w 1938 r. można było przeczytać opis powrotu ciała św. Andrzeja Boboli do Ojczyzny. Bracia z Niepokalanowa byli świadkami tego wydarzenia, gdyż pociąg z relikwiami świętego patrona Polski przejeżdżał przez Niepokalanów.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ