MARYJA!

Panorama Tysiąclecia

Panorama Tysiąclecia


166.2023.1

Dla upamiętnienia Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 r. w podziemiach bazyliki zainstalowano ruchomą szopkę, ilustrującą historię Kościoła w Polsce. Szopkę tę wykonali bracia Paschalis Banach i Felicissimus Sztyk.

Ponad 140 figur znanych polskich chrześcijan przesuwa się przed oczami widzów na tle efektów świetlnych i akustycznych, defilując przed figurą Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej narodu polskiego.Panorama Tysiąclecia cieszy się dużym zainteresowaniem pielgrzymów, tak z kraju, jak i z zagranicy, gdyż komentarze wyjaśniające pokazy, oprócz języka polskiego, zostały nagrane w języku angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim i włoskim.

Śpiewy religijne i historyczne, odpowiednio dobrane postacie, począwszy od Piastów aż po Jana Pawła II oraz interesujące komentarze dotyczące dziejów naszego narodu na przestrzeni stuleci, dały niezwykły efekt tworząc atrakcyjną całość.

W latach, kiedy nie mówiło się nic o roli chrześcijaństwa w rozwoju i dziejach Polski, niepokalanowska Panorama Tysiąclecia wychodziła naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu. W prosty obrazowy sposób ukazywała, co Kościół dał Polsce, a Polska Kościołowi.

Panorama Tysiąclecia czynna codziennie w godz. 8:00 - 20:00 dla grup przynajmniej 10-osobowych.

Czas emisji - 30 min.