MARYJA!

Misterium Męki Pańskiej

Misterium Męki Pańskiej


Misterium Męki Pańskiej

Jedyna taka kalwaria

W niepokalanowskim sanktuarium istnieje nietypowa Kalwaria, którą każdy z pielgrzymów może przeżyć indywidualnie i głęboko. Choć nikt nie udaje się po pątniczych ścieżkach, by rozważyć mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, to po obejrzeniu spektaklu o misteriach naszego zbawienia, wielu zadaje sobie pytanie: Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?

Misterium Męki Pańskiej w tej teatralnej formie zostało po raz pierwszy wystawione w Niedzielę Palmową 1963 r.

Oświetlenie i ruchome figurki wykonali bracia Felicissimus Sztyk i Włodzimierz Błaszczyk.

Emisja i pokazy

Misterium jest prezentowane w sali teatralnej pod ołtarzem polowym codziennie w godz. 8:00 - 17:00 dla grup przynajmniej 15-osobowych.

Czas emisji ok. 50 min.