MARYJA!

Kalendarium

Kalendarium


Kalendarium wydarzeń w Niepokalanowie i w Rycerstwie Niepokalanej (MI)

Styczeń 2023
Więcej
Luty 2023
Więcej
Marzec 2023
Więcej
Kwiecień 2023
Więcej
Maj 2023
Więcej
Czerwiec 2023
Więcej
Lipiec 2023
Więcej
Sierpień 2023
Więcej
Wrzesień 2023
Więcej
Październik 2023
Więcej
Listopad 2023
Więcej
Grudzień 2023
Więcej

MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Rekolekcje i warsztaty duchowości biblijnej

Niepokalanów 2023 - "Modlitwa w Biblii - Biblia w modlitwie"

Formacja kobiet

Formacja kobiet - spotkania i inicjatywy dla kobiet pragnących pogłębić swoje życie duchowe.

Post Daniela w Niepokalanwie 2023

27 lutego - 5 marca, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Perspektywy islamu

3 maja w Niepokalanowie Guy Pages wygłosi konferencje nt. islamu, jak się sam przedstawia, jak widzi go rozum i jak postrzega go wiara katolicka.