MARYJA!

Kalendarium

Kalendarium


Kalendarium wydarzeń w Niepokalanowie i w Rycerstwie Niepokalanej (MI)

Styczeń 2022
Więcej
Luty 2022
Więcej
Marzec 2022
Więcej
Kwiecień 2022
Więcej
Maj 2022
Więcej
Czerwiec 2022
Więcej
Lipiec 2022
Więcej
Sierpień 2022
Więcej
Wrzesień 2022
Więcej
Październik 2022
Więcej
Listopad 2022
Więcej
Grudzień 2022
Więcej

MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

VI Spotkanie Dzieci

Niepokalanów, VI Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci, 17 września

Zjednoczeni 2022

Noc Walki Duchowej o Błogosławieństwo dla Polski – Męski Różaniec

Różaniec Rodzin

Akcja modlitewna w ramach Kampanii Różańcowej