MARYJA!

Rycerstwo Niepokalanej odpowiedzią na znaki czasu

Konferencja naukowa, Niepokalanów, 13-14 października 2017 r.

Piątek, 13 października 2017
Godz. 9.00

Msza święta w Bazylice
Przewodniczenie: Jego Magnificencja Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW
Homilia: N. O. Prowincjał Wiesław Pyzio OFMConv

Godz. 10.00

Kawa

Inauguracja Roku Akademickiego
Godz. 10.30

Śpiew: Gaude Mater – Chór parafii Niepokalanów pod dyrekcją Pawła Ambroziaka

O. Grzegorz M. Szymanik, gwardian Niepokalanowa
Powitanie gości

O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik, dyrektor Instytutu "Kolbianum"
Sprawozdanie z działalności Instytutu "Kolbianum" za Rok Akademicki 2016/2017

Jego Magnificencja Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW
Przemówienie inauguracyjne
Wręczenie dyplomów absolwentom Instytutu"Kolbianum"
Immatrykulacja nowych studentów "Kolbianum"

Śpiew: Gaudeamus igitur - Chór

N. O. Wiesław Pyzio, Prowincjał
Sz. P. Marek Olechowski, Wójt Gminy Teresin
Życzenia na nowy Rok Akademicki

Dwa utwory muzyczne w wykonaniu chóru parafii >Niepokalanów

Godz. 12.35

Obiad - refektarz klasztorny

SESJA I
Godz. 14.00

O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik, dyrektor Instytutu "Kolbianum"
Wprowadzenie w tematykę konferencji

Godz. 14.10

Prof. dr hab. Karol Klauza, KUL, Lublin
Rozumienie znaków czasu dziś

Godz. 14.40

Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer UŚ, Katowice
Znaki czasu jako wyzwania współczesności (społeczne, indywidualne)

Godz. 15.10

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 15.25

Kawa

Godz. 15.55

O. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki OFMConv, Papieski Wydział św. Bonawentury, Rzym
Założenie Rycerstwa Niepokalanej jako odpowiedź na ówczesne znaki czasu

Godz. 16.25

Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, PWT, Wrocław
"Niepokalana – oto nasz Ideał" w odniesieniu do współczesnych znaków czasu

Godz. 16.55

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, UPJPII, Kraków – Tarnów
Rycerz Chrystusa i Niepokalanej

Godz. 17.25

Pytania do prelegentów i ich odpowiedzi

Godz. 18.00

Kolacja – Dom Rekolekcyjny I

Godz. 19.30

Oratorium Maryjno-Kolbiańskie - Bazylika

Sobota 14 października 2017
Godz. 7.00

Śniadanie - Dom Rekolekcyjny I

Godz. 8.00

Msza święta w Bazylice
Przewodniczenie: O. Grzegorz Maria Szymanik OFMConv, Asystent Narodowy MI i Gwardian Niepokalanowa
Homilia - O. Stanisław Piętka OFMConv, Prezes Narodowy Rycerstwa Niepokalanej

SESJA II
Godz. 9.15

Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, UKSW, Warszawa – Ołtarzew
Apostolat świeckich według nauczania papieży na przełomie XX i XXI wieku

Godz. 9.45

S. Paulina Maria Bogumiła Januchta SFMI, Przemyśl, Radio Fara
Apostolstwo modlitwy i ofiary w Rycerstwie Niepokalanej</p>

Godz. 10.15

Kawa

Godz. 10.45

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, KUL, Lublin
Zaangażowanie Rycerstwa Niepokalanej w życie społeczne

Godz. 11.15

O. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv
MI w Rodzinie

Godz. 11.45

Pytania do prelegentów i ich odpowiedzi

Godz. 12.15

O. dr Stanisław Piętka, Prezes Narodowy MI
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Godz. 12.30

Obiad - Dom Rekolekcyjny I

Miejsce konferencji

Niepokalanów

96-515 Teresin

sala św. Bonawentury

Zgłoszenie uczestnictwa

Sekretariat Ośrodka Narodowego MI w Niepokalanowie

tel. 46 864 22 39 (w godz. 8.00-15.00).

e-mail: naromi@op.pl

Serdecznie zapraszamy!

NAJNOWSZE
WIADOMOŚCI


Czytaj wszystkie