MARYJA!

Różne artykuły
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Różne artykuły

Celem Niepokalanowa jest wykonanie celu MI (Do ideału IV, 1; Pisma II, s. 197).

Właściwą istotą Niepokalanowa stanowi bezgraniczność oddania się Niepokalanej dla podbicia całego świata dla Niej (Do ideałuIV, 12; Pisma II, s. 197). Musimy więc dbać, abyśmy coraz bardziej byli Jej i tak, by Niepokalanów był coraz bardziej Niepokalanowem (Do ideału IV, 11b; Pisma II, s .172).

Najważniejszym zadaniem Niepokalanowa jest uświęcenie braci, uświęcenie siebie samych. Musimy o tym stale pamiętać, bo to bardzo ważne: uświęcenie własne (Do ideału IV, 6; Konferencje).

Celem naszym i Niepokalanowa jest zdobyć świat dla Niepokalanej. Dla tego celu żyjemy, pracujemy, cierpimy, a przy pomocy Niepokalanej dla niego umrzemy (Do ideału IV, 15; Konferencje).

Jeśli Niepokalanów ma na celu sprawę Niepokalanej, nie może pragnąć czego innego - jak lilia nie może pragnąć być różą... (Do ideału IV, 19; Konferencje, 147)

Niepokalanów... jest to miejsce obrane przez Niepokalaną i przeznaczone wyłącznie na szerzenie Jej czci. Wszystko, cokolwiek jest i będzie w Niepokalanowie, to Jej własność... (Konferencje, 2)

Bezgraniczność oddania się Niepokalanej w Niepokalanowie jest konieczna, bo inaczej cały rozpęd rozwojowy osłabnie, a nawet może się załamać powoli, gdyby w Niepokalanowie znaleźli się z czasem tacy, którzy by w swoim oddaniu się Niepokalanej mieli jakie - choćby najzgodniejsze ze zwyczajami albo nawet przepisami, ale zastrzeżenia... Niestawianie żadnych granic, choćby przyszło z głodu i nędzy gdzieś pod płotem zginąć dla Niepokalanej - oto konieczny charakter Niepokalanowa (Do ideału IV, 21;Pisma II, s. 223)

Po co ten Niepokalanów? Czym się on różni od innych?

Przecież mamy tyle zakonów, tyle klasztorów, tyle dusz gorliwych, starających się o nawrócenie i uświęcenie iinych dusz...

Różnicą nie jest: "Starać się o nawrócenie i uświęcenie dusz", bo do tego wszyscy dążą, ale ten dodatek na końcu: "przez Niepokalaną" - i to jest istotą Niepokalnowa i Rycerstwa... (por. Konferencje 75,2) I o nic innego i w żaden inny sposób nie powinien się starać.

NAJNOWSZE
WIADOMOŚCI


Czytaj wszystkie