MARYJA!

Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie o św. Maksymilianie

Dwunasty zeszyt Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich poświęcony został św. o. Maksymilianowi, jednemu z najbardziej znanych polskich franciszkanów XX wieku. Zeszyt zawiera propozycje Triduum ku czci Szaleńca Niepokalanej przygotowujące do Jego święta przypadającego 14 sierpnia. Tematy poszczególnych dni Triduum streszczają życie i przesłanie św. Maksymiliana - naśladowcy św. Franciszka z Asyżu - apostoła i misjonarza, czciciela Niepokalanej i męczennika z Auschwitz. Na zakończenie umieszczono rozważanie o św. Maksymilianie.

Więcej informacji i zeszyt do pobrania w formacie PDF na stronie:

www.lublin.franciszkanie.pl

NAJNOWSZE
WIADOMOŚCI


Czytaj wszystkie