MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy 1 stycznia 2011 r.przyjął za swojego patrona św. Maksymiliana Marię Kolbego. W ten sposób dziennikarze chcą nie tylko oddać hołd świętemu, ale dołączą do dwóch inicjatyw związanych z jego postacią. Pierwszą jest trwający w zakonie franciszkańskim Rok Kolbiański. Drugą zainicjował Senat Rzeczypospolitej, uchwalając rok 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce.

Prezes Oddziału Warszawskiego KSD, Robert Wyrostkiewicz uzasadniając wybór patrona podkreślił, że jest on nie tylko wielkim świętym Kościoła katolickiego, ale był także wybitnym dziennikarzem.

O. Marek Wódka, reprezentujący sekcję Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Niepokalanowie zauważył, że współczesne media często zatracają poczucie misji niesienia prawdy. Franciszkanin dodaje, że wzorowanie się na postaci św. Maksymiliana może pomóc w uzdrowieniu środków masowego przekazu.

Red. Anna Pietraszek podkreśla, że Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy jest otwarte dla wszystkich. Jak przyznaje, często słyszy argument, że skoro Stowarzyszenie zawiera słowo "katolickie", to pewnie jest przeznaczone tylko dla księży i zakonników. Wiceprezes KSD zapewnia jednak, że Stowarzyszenie zrzesza przede wszystkich dziennikarzy świeckich, chcących spotykać się w środowisku, dla którego ważne jest 10 Przykazań.

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy powstało w 1991 roku. Jego celem jest zawodowe i religijne formowanie pracowników mediów, tak by dawali świadectwo wiary i kształtowali opinię publiczną w duchu nauczania Kościoła.

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy działa w całej Polsce. Jego patronem jest Św. Franciszek Salezy. Oddział Warszawski, któremu od dziś patronuje św. Maksymilian Kolbe w swoich strukturach zrzesza kilkudziesięciu dziennikarzy; posiada także sekcję w Telewizji Polskiej i w Niepokalanowie.

Katolicka Agencja Informacyjna

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA