MARYJA!

Maksymilian jakiego nie znacie

Film mówiący o św. Maksymilianie jako przedsiębiorcy i promujący skojarzenie tego Świętego z wielkimi korporacjami i dobrze prosperującym biznesem.

Św. Maksymilian - przedsiębiorca

Skromny franciszkanin w okrągłych okularach z czarnymi oprawkami. Zaangażowany duchowny, odważnie głoszący Ewangelię na przekór czasom, w których najtrudniej było mówić o miłości.

Męczennik, który oddał własne życie, by ktoś inny mógł żyć. Święty. I do tego… NIETUZINKOWY PRZEDSIĘBIORCA, który coraz silniej inspiruje młode pokolenie polskich przedsiębiorców.

O. Maksymilian Maria Kolbe był franciszkaninem, który łączył życie w ubóstwie z zarządzeniem prężnie działającym klasztorem. Wierny Bogu i ślubom zakonnym był człowiekiem głębokiej wiary, a jednocześnie wizjonerem i genialnym liderem.

O. Maksymilian zarządzał klasztorem w Niepokalanowie, w którym żyło 700 braci – do perfekcji opracował plan dnia, by modlitwa i praca wzajemnie się uzupełniały, a bracia zmieniali w obowiązkach, by każdy pracował efektywnie i miał możliwość odpoczynku.

Ojciec Kolbe był wydawcą, drukarzem, publicystą, sprawnym zarządcą, odważnie korzystał z najnowocześniejszych wówczas technologii, stworzył jedną z pierwszych stacji radiowych o zasięgu niemal ogólnopolskim, myślał nad stworzeniem w przyszłości własnego kanału telewizyjnego, a nawet obmyślałm projekt pojazdu kosmicznego. Na każdą inwestycję potrafił pozyskać fundusze, jednak nigdy pieniądze nie były celem samym w sobie, ale narzędziem do rozwoju – za równo technologicznego, jak i duchowego człowieka. Jego pracy cały czas przyświecała idea, by wszystko, co robi, było ewangelizowaniem, docieraniem z Dobrą Nowiną do zwykłych ludzi.

Właśnie taki był Ojciec Maksymilian Kolbe. Dziś chcemy, by jego niezwykła historia stała się żywą inspiracją dla kolejnych pokoleń przedsiębiorców. By stała się inspiracją również dla Ciebie.

Źródło:

promocjanamaxa

NAJNOWSZE
WIADOMOŚCI


Czytaj wszystkie