MARYJA!

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej


Niepokalanów, 30-31 maja - Finał 26 OKWP.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Niepokalanów, 30-31 maja

W wydarzeniu będą uczestniczyć Laureaci etapów diecezjalnych, reprezentujący swoje szkoły z terenu całej Polski oraz katecheci lub opiekunowie prawni.

Konkurs dotyczy Bożego Słowa, zaś poszczególne jego etapy są prawdziwymi świętami Biblii. Obok rywalizacji konkursowej młodzież może uczestniczyć w nabożeństwie Bożego Słowa, koncercie muzycznym, zwiedzić klasztor Niepokalanów i spotkać się z ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo, że Pismo Święte jest rzeczywistą Księgą Życia.

Wielu uczestników przyznaje, że konkurs biblijny stworzył im przestrzeń dla lektury natchnionych treści, w której prawdziwie poznali Chrystusa i zaprosili Go do swojego życia.

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń w Niepokalanowie i w Rycerstwie Niepokalanej (MI)

Formacja kobiet i mężczyzn

Spotkania i inicjatywy dla kobiet i mężczyzn pragnących pogłębić swoje życie duchowe.

Rekolekcje i warsztaty duchowości biblijnej

Niepokalanów 2023 - "Modlitwa w Biblii - Biblia w modlitwie"

Post Daniela w Niepokalanwie 2023

1-7 maja, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ