MARYJA!

Rekolekcje z Maryją

Rekolekcje z Maryją


v.5276.1Aktualizacja, 2021-01-29 21:40

Rekolekcje z Maryją - do odprawiania w domu

Ograniczenia związane z koronawirusem wymuszają nowe formy duszpasterstwa. Rozmowy z wiernymi pokazują ogromne zapotrzebowanie na rekolekcje. Niestety, w wielu parafiach zrezygnowano z rekolekcji parafialnych, zrezygnowano z organizowania spotkań formacyjnych, zawieszono spotkania grup itd. Ponadto domy rekolekcyjne zostały zamknięte lub ich praca została bardzo ograniczona.

Jak zatem zadbać o duchowy rozwój, pogłębienie wiary, umocnienie powołania itp.? Czy nic się nie da zrobić? Zawsze jest jakieś wyjście, nie ma sytuacji beznadziejnych, trzeba tylko chcieć.

Jeśli pragniesz bliskości Boga i chcesz zdobyć się na wysiłek, proponuję ci rekolekcje do odprawiania w domu.

Rekolekcje Sylwester z Maryją 2020, które odbyły się on-line w Niepokalanowie na przełomie Starego i Nowego Roku 2020/2021, są teraz dostępne do samodzielnego odprawiania w domu.

Ktoś powie: ale to już było. Tak, to już było, ale nie minęło. Rekolekcje te można odprawiać w dowolnym momencie roku liturgicznego. Bóg jest ponadczasowy, a rekolekcje są przede wszystkim Jego dziełem. W czasie rekolekcji spotykają się dwie strony: człowiek i Bóg. Ten, który jest Miłością, pragnie mówić do swoich dzieci, pragnie ich pocieszać, leczyć, uczyć i prowadzić. Nie odbywa się to bez aktywnego udziału człowieka, który pragnie słuchać Boga i otwierać się na Jego łaski. Rekolekcjonista i słowo, które głosi, jest tylko narzędziem w Bożych rękach. Dobre rekolekcje to minimum 51% Boga, 30% rekolektanta, 15% osób, które się modlą za rekolekcje, a reszta należy do rekolekcjonisty. Można powiedzieć, że rekolekcje to dzieło Boga w duszy ludzkiej przy świadomym jej udziale.

Rekolekcje Sylwester z Maryją 2020 były omodlone przez wiele osób i zostały dołączone do codziennej Mszy św., sprawowanej w niepokalanowskiej kaplicy klasztornej przez 365 dni 2021 r. za wszystkich uczestników, którzy podejmują trud odprawienia tych rekolekcji.

Każde rekolekcje są walką duchową. W spotkaniu z Bogiem przeszkadza nam zły duch. Szatan używa różnych sztuczek (rozproszenia, zniechęcenia, zmęczenia, senność, natłoku myśli złych i dobrych, braku czasu, pośpiech itp.), aby odciągnąć nas od rekolekcji. Jak zatem odprawić "Rekolekcje z Maryją" w domu?

Po pierwsze: Zaplanuj czas na rekolekcje.

Rekolekcje można odprawić na dwa sposoby: jako 3, 4-dniowe (można wykorzystać weekend lub kwarantannę) lub rozłożone na 12 dni, po 2 godziny dziennie, najlepiej o tej samej porze, np. wieczorem po skończonych obowiązkach.

Po drugie: Zadbaj o ciszę

Zatroszcz się o ciszę zewnętrzną (kategorycznie w tym czasie odwołaj wszelkie spotkania, wyłącz telefon i nie używaj mediów).

Zatroszcz się o ciszę wewnętrzną (wycisz emocje, nie wracaj do przeszłości ani nie wybiegaj w przyszłość, nie analizuj i nie roztrząsaj spraw i problemów itp.).

Po trzecie: Zadbaj o klimat osobistego "domu rekolekcyjnego"

Wybierz dogodne miejsce, w którym się dobrze czujesz, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał. Można na te dni wyjechać do jakiegoś sanktuarium, domu na wsi, wynająć pokój w górach itp.

Poinformuj domowników o swoich rekolekcjach i ustal potrzebne zasady.

Zrób konieczne zakupy, aby w tym czasie nie chodzić do sklepów. W czasie rekolekcji zajmujemy się tylko Bogiem i tym, co ON do nas mówi w ciszy serca. Kiedy my zajmujemy się Bogiem, wtedy ON zajmuje się nami.

Po czwarte: Przez modlitwę zadbaj o relację z Bogiem.

Aby uzyskać upragniony owoc rekolekcji, trzeba zatroszczyć się o modlitwę. Najlepszą i najbardziej skuteczną modlitwą jest Różaniec Święty.

Plan Rekolekcji

  • Każdą konferencję proszę poprzedzić odmówieniem jednej części Różańca (5 tajemnic - 5 "dziesiątek"). Różaniec można odmówić samemu lub skorzystać z transmisji (np. Radio Maryja, internetowej TV Niepokalanów o 20:30 lub innych).
  • Po odsłuchaniu konferencji, proszę co najmniej 30 minut być przed Bogiem: może to być adoracji Najśw. Sakramentu (w kościele albo on-line), adoracja Krzyża Chrystusowego lub modlitewna lektura Pisma Świętego. Ma to być modlitwa, polegająca na słuchaniu, a nie na mówieniu. Proszę w tym czasie nie odmawiać żadnych modlitw (litanii, koronki, itp.). Ten element rekolekcji jest niezmiernie ważny, dlatego proszę go potraktować bardzo odpowiedzialnie. Można go tak scharakteryzować: usłyszeć Boga, który mówi w ciszy.
  • Cały blok modlitewny (Różaniec, konferencja i bycie przed Bogiem) powinien trwać około 2 godzin. Pomiędzy blokami modlitewnymi proszę zrobić przerwę dla spożycia posiłku, odpoczynku itp., minimum 1 godzinę.
  • W czasie rekolekcji proszę nie podejmować żadnych dodatkowych postów i umartwień, tylko to, co jest twoim codziennym zwyczajem. W czasie przerw nadal trwamy w ciszy.
  • Konferencje zostały przygotowane na kanale YouTube Niepokalanów-TV, w formacie audio. Pod każdym nagraniem w komentarzu jest link do oryginalnej wersji filmu (nagrania z Różańcem, Mszą św. i innymi modlitwami). W wersji audio zostały zaprezentowane tylko treści nauczania. Można dowolnie korzystać z jednej i drugiej wersji.

  • Do pobrania nagrania audio. Można je przegrać na inny nośnik dla ułatwienia korzystania.

  • Można pobrać teksty do medytacji wykorzystane w rekolekcjach.

Po piąte: Zaplanuj udział w Eucharystii

Proszę, jeśli to możliwe, o codzienne uczestnictwo w Eucharystii oraz o skorzystanie ze spowiedzi świętej. Osoby chore i na kwarantannie mogą korzystać z transmisji Mszy św. Jednak przy pierwszej okazji proszę udać się do kościoła na Mszę św. i jeśli to możliwe przystąpić do Komunii św.

Po szóste: Odnów/ponów Akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi

Na koniec mojej konferencji o zawierzeniu Maryi (Konferencja VII) jest możliwość dokonania aktu oddania siebie i wszystkich swoich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski. Osoby, które już w przeszłości dokonały takiego lub innego aktu oddania Matce Najświętszej, mogą swoje zawierzenie ponowić i pogłębić oddając Maryi kolejne sprawy.

Po siódme: Daj świadectwo

Łaski Boże to nie ogórki, aby je w sobie kisić. Każdy dar, dany nam przez Boga, nie jest naszą osobistą własnością. Mamy obowiązek świadczenia o tym, czego Bóg dokonał w naszym życiu. Kiedy inni, którzy mają podobną sytuację do naszej, słyszą o Bożej interwencji, to odnajdują drogę, jak postąpić. Bóg jest nieograniczony w swoim działaniu i jeśli zadziałał raz, to może to powtórzyć. Składanie świadectwa umacnia ponadto naszą wiarę. Proszę o nadsyłanie świadectw związanych z rekolekcjami na e-mail: poczta@niepokalanow.pl.

Po ósme: Przyjmij Boże błogosławieństwo

Niech Niepokalana Wszechpośredniczka Łask ma Cię w swojej opiece i niech Cię strzeże, niech Jej wstawiennictwo wyprasza potrzebne Ci łaski. Niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.

Do dzieła!

Linki do nagrań na kanale Niepokalanów na YouTube:

Wprowadzenieyoutu.be/LSAiRfneQMs
1. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA Iyoutu.be/lY2J4AIQl4k
2. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA IIyoutu.be/yknlw6fz0O4
3. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA IIIyoutu.be/qjfFQlc-edk
4. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA IVyoutu.be/Ebr7QOUMh9M
5. BLOK MODLITEWNY Na przełomie rokuyoutu.be/V2x5G9pNChE
6. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA Vyoutu.be/vGleK51UIgM
7. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA VIyoutu.be/cA5_91sphnk
8. BLOK MODLITEWNY Z Maryją w Nowy Rokyoutu.be/6JlGb2hjC34
9. BLOK MODLITEWNY Modlitwa Uwielbieniayoutu.be/K7RFMZfyDK8
10. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA VIIyoutu.be/0rJpCgrXEBE
11. BLOK MODLITEWNY KAZANIEyoutu.be/FDZ0hh0smEE
12. BLOK MODLITEWNY KONFERENCJA VIIIyoutu.be/t5D3NNh99Z8

Konspekt rekolekcji - wykaz nagrań i tekstów z Pisma Świętego do medytacji oraz inne teksty, dla poszczególnych bloków modlitewnych:

1. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA I - o. Mirosław KopczewskiMt 5,6-8; Pwt 4,7; Jr 23,5-8
Księga Ezechiela 37,1-14 oraz Światowy zjazd demonów - Ks. Sławomir Kostrzewa
2. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA II - o. Mirosław KopczewskiPSALM 139; Łk 2,21; Łk 15,1-10; Łk 15,11-31
3. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA III - o. Mirosław KopczewskiKsięga Rodzaju 3,1-24
4. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA IV - o. Mirosław KopczewskiMt 18,21-22; Mt 18,23-35; Mt 6,8-15; Łk 23,33-34 oraz Modlitwa o przebaczenie (o. Robert DeGrandis)
5. BLOK MODLITEWNYNa przełomie roku - o. Mirosław KopczewskiŁk 1,26-38; Łk 2,1-7; Łk 2,8-20; Łk 2,22-38; Łk 2,41-52
6. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA V - o. Mirosław KopczewskiKsięga Rodzaju 3,15; Apokalipsa św. Jana 12,1-18
7. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA VI - o. Mirosław KopczewskiŁk 1,39-45; Mt 21,28-32; Łk 1,46-56
8. BLOK MODLITEWNYZ Maryją w Nowy Rok - o. Mirosław KopczewskiLb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21; 1 P 5,5-11
9. BLOK MODLITEWNYModlitwa uwielbienia - o. Mirosław KopczewskiMt 5,33-37; Ap 3,14-22; J 20,1-18
10. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA VII - o. Mirosław KopczewskiAkt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi
11. BLOK MODLITEWNYKazanie - o. Remigiusz TrockiŁk 18,9-14; Mt 3,1-12
12. BLOK MODLITEWNYKONFERENCJA VIII - o. Remigiusz TrockiŁk 4,1-13; Ga 5,16-26; Ef 6,10-20
Maryjne rekolekcje kapłańskie

Rekolekcje dla kapłanów w duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Rekolekcje MI

Propozycje rekolekcji na różne okazje

Maryjne rekolekcje sierpniowe

W ramach Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w Domu Pielgrzyma w Niepokalanowie…

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ