MARYJA!

Olimpiada Wiedzy

Olimpiada Wiedzy


Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
v.2022.1

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

ORGANIZATORZY OLIMPIADY
Parafia Ojców Franciszkanów pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach
Kurie Prowincjalne OO. Franciszkanów z siedzibami w Warszawie, Gdańsku i Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
CEL OLIMPIADY
Przybliżenie młodemu pokoleniu postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Olimpiada służy także:
- odnoszeniu zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracji własnych zachowań na wzór Świętego;
- wyzwalaniu i kształceniu pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacji treści Ewangelii;
- zainteresowaniu młodzieży wiedzą religijną;
- odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów;
- współpracy katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
WWW
olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl
FB
facebook.com - Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie
E-MAIL
olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl
Olimpiada Franciszkańska 2022

Harmonogram XVII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie

1 WRZEŚNIA 2022 r.rozpoczęcie XVII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie;
do 31 PAŹDZIERNIKA 2022 r.termin nadsyłania prac plastycznych na konkurs dla uczniów przedszkoli, "zerówek" i ze szkół podstawowych (klasy I V);
do 20 LISTOPADA 2022 r.ogłoszenie wyników konkursu plastycznego na stronie www.olimpiada.franciszkanie warszawa.pl
od 1 WRZEŚNIA 2022 r. do 30 LISTOPADA 2022 r.okres zgłaszania szkół do udziału w konkursach wiedzy dla uczniów klas szkół podstawowych (klasy VI VIII) i szkół ponadpodstawowych;
do 5 GRUDNIA 2022 r.przesłanie pytań, arkuszy odpowiedzi i protokołu do komisji szkolnych w konku rsach wiedzy dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI VIII) i szkół ponadpodstawowych;
8 GRUDNIA 2022 r.termin przeprowadzenia I etapu (szkolnego) konkursów wiedzy dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI VIII) i szkół ponadpodstawowych;
do 24 LUTEGO 2023 r.przesłanie pytań, arkuszy odpowiedzi i protokołu do komisji diecezjalnych w konkursach wiedzy dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI VIII) i szkół ponadpodstawowych;
2 MARCA 2023 r.termin przeprowadzenia II et apu (diecezjalnego) konkursów wiedzy dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI VIII) i szkół ponadpodstawowych;
20 KWIETNIA 2023 r.finał XVII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI V III);
21 KWIETNIA 2023 r.finał XVII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Patron trudnych wyborów

Konkurs "Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów" - 28 czerwca 2021, finał.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ