MARYJA!

Siewcy Pokoju

Siewcy Pokoju

blue line
Ogólnopolska Konferencja "Maryja Matka Pokoju" oraz spotkanie prezesów i animatorów MI - to dwa wydarzenia, które w okresie jesiennym wpisane są w kalendarz niepokalanowskiego sanktuarium.

Liderzy MI spotkali się w Niepokalanowie w dniach 14-17 października, aby patrząc na wzór Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana, zastanowić się, jak w dzisiejszym świecie być siewcą pokoju. W piątek, członkowie MI wzięli także udział w Ogólnopolskiej Konferencji Mariologicznej zorganizowanej przez instytut "Kolbianum" pod hasłem "Maryja Matka Pokoju".

Spotkanie liderów MI rozpoczęło się w czwartek Mszą św. sprawowaną w "starej" kaplicy, której - pod nieobecność prezesa narodowego MI - przewodniczył wiceprezes narodowy MI o. Piotr M. Lenart. Kapłan w homilii przypomniał, jak można być dziś użytecznym narzędziem w rękach Maryi. Zaznaczył on, że rycerscy liderzy powinni zawsze mieć przed oczyma zadanie, które jest zaznaczone w Akcie poświęcenia się Niepokalanej, ułożonym przez św. Maksymiliana, czyli zaszczepianie i jak największy wzrost chwały Niepokalanej w ludzkich duszach, by w ten sposób rozszerzało się Królestwo Serca Jezusowego. Natomiast świadomość, że jesteśmy w najlepszych rękach, w rękach Niepokalanej, powinna wlewać w nasze serca pokój - podkreślił o. Piotr i zachęcił, że. "jako rycerze Niepokalanej powinniśmy być gotowi nawet do oddania swych cierpień, a nawet swego życia, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w pokoju, gdyż Matce Bożej oddaliśmy wszystko: całe nasze życie, i śmierć i wieczność".

15 października był dniem ogólnopolskiej konferencji, połączonej z inauguracją nowego roku akademickiego 2021/22 w Centrum Studium Mariologicznych UKSW "Kolbianum" w Niepokalanowie. Konferencję rozpoczęła Msza św. w niepokalanowswkiej bazylice, której przewodniczył ks. dziekan Marek Tatar. W homilii ks. Marek przypomniał, że Zwiastowanie to moment, który jest "przełomowym momentem dla całej ludzkości... To jest moment, w którym Słowo wyszło z milczenia. Bóg przemówił w sposób najbardziej bezpośredni. Bóg stał się Człowiekiem". Dlatego, ilekroć zastanawiamy się nad chrześcijaństwem i rozwojem wiary, widzimy, że nie możemy pozostać bierni. Kaznodzieja na przykładzie św. Teresy z Ávili i św. Jana od Krzyża pokazał, jak przyjąć Boże słowo, by wydało ono owoc w życiu osobistym i wspólnotowym, w całym Kościele. Zaprosił uczniów i studentów do bycia ludźmi nauki i wiary oraz przedstawił jakże aktualne i dziś pytanie bł. Stefana Wyszyńskiego, jakiej chcą Polski: "czy chcesz Polski pijanej, rozwiązłej, bez wiary, bez Boga, bez ludzi, a więc bez ideałów, bez porywów, wzlotów, bez zdolności do poświęcenia i ofiary?"

Po uroczystej inauguracji roku akademickiego i okolicznych przemówieniach można było wysłuchać wartościowych konferencji, dotyczących idei pokoju, zarówno w Piśmie Świętym, w nauczaniu Ojców Kościoła, w tradycji franciszkańskiej i nauczaniu papieży ostatnich dwóch stuleci, jak również w modlitwie różańcowej i wezwaniach Matki Bożej. W pierwszej części spotkania można było wysłuchać trzech referatów, które wygłosili: ks. prof. Janusz Kręcidło, Pokój jako dar Boży według Pisma Świętego, ks. prof. Bogdan Czyżewski, Pokój według św. Augustyna i innych Ojców Kościoła, ks. prof. Karol Klauza, Maryja jako Orędowniczka Pokoju w tradycji bizantyjskiej.

W sesji popołudniowej uczestnicy wysłuchali pięciu konferencji, które przedstawili: o. dr. Jerzy Łopat OFMConv, Pokój w tradycji franciszkańskiej, ks. prof. Grzegorz Bachanek, Maryja jako Patronka Pokoju w nauczaniu papieży, dr Alicja Święcicka, Różaniec modlitwą o pokój, ks. prof. Janusz Królikowski, Maryjny aspekt Światowych Dni Pokoju oraz prof. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Kaplice Pokoju w świecie. Konferencję podsumował prezes narodowy MI o. Stanisław M. Piętka OFMConv.

Sobota, 16 października, była szczególnym dniem dla członków MI i zgromadzonych w Niepokalanowie liderów MI, w którym świętowano 104. rocznicę założenia MI oraz wigilię 50. rocznicy beatyfikacji założyciela MI. W tym dniu Eucharystii przewodniczył gwardian Niepokalanowa i asystent narodowy MI o. Mariusz Słowik. Zgromadzeni w Sali św. Bonawentury liderzy MI zastanawiali się nad tym, jak św. Maksymilian zasiewał ziarna pokoju w serca ludzi i na trudnej glebie czasu II wojny światowej, a także szukali odpowiedzi na pytanie, i jak dziś byś siewcą pokoju jako rycerze Niepokalanej, zarówno słuchając okolicznościowych referatów, jak też podczas pracy w grupach.

Pierwszą konferencję wygłosił o. Stanisław M. Piętka pt. Maryja, Matka pokoju ducha. O. Stanisław przypomniał, że "Rycerstwo Niepokalanej zwalcza grzech, zaś grzeszników miłuje... Mamy zdobywać serca ludzkie pokojem" - podkreślił o. Stanisław.

Św. Maksymilian siewcą pokoju - to temat drugiej konferencji, którą usłyszeli zebrani liderzy MI, a wygłosił ją o. Piotr M. Lenart. Prelegent wychodząc od tego, czym jest pokój w kontekście wiary, ukazał św. Maksymiliana jako formatora pokoju w duszach ludzkich. Pokój serca związany jest nierozerwalnie z czystym sumieniem, o czym Święty wielokrotnie wspominał w swoich pismach i wypowiedziach skierowanych do braci w Niepokalanowie. Na koniec o. Piotr ukazał, jak św. Maksymilian wprowadzał ideę pokoju w praktyce swego życia.

Po południu, po modlitwie przy grobie świątobliwego br. Innocentego Wójcika na niepokalanowskim cmentarzu, Liderzy Mi podzielili się swoimi uwagami dotyczącymi tego jak dziś rycerze Niepokalanej mogą być siewcami pokoju.

Chcąc podkreślić fakt 104. rocznicy założenia MI, późnym popołudniem odmówiono Akt poświęcenia się Niepokalanej - ten sam, który w 1917 r. św. Maksymilian odmówił wraz z innymi sześcioma współzałożycielami MI w Rzymie.

Teresa M. Michałek, FN / red.


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

Wielkopostne rekolekcje MI

23-25 lutego, Niepokalanów Lasek - Ze św. Maksymilianem kochamy Kościół święty i go bronimy.

Czytaj dalej...
Szkoła Życia Chrześcijańskiego

23-25 lutego, Niepokalanów, Sesja zimowa Szkoły Życia Chrześcijańskiego.

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ