MARYJA!

Przyboczna straż kapłanów

Przyboczna straż kapłanów

blue line
W sobotę, 29 kwietnia 2023 r. w Niepokalanowie spotkali się członkowie Apostolatu "Margaretka" i wspólnot modlących się za kapłanów.

Członkowie Apostolatu "Margaretka" w Grodzie Maryi zawierzali siebie i kapłanów Niepokalanej, aby Ona, jako Najlepsza Matka, z czułą troską opiekowała się swoimi "umiłowanymi synami" i wspierała ich w apostolskiej misji. Modlili się również nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

Spotkanie odbyło się w 105. rocznicę święceń św. Maksymiliana M. Kolbego, który przypomina: "Modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia każdej duszy". Członkowie Apostolatu "Margaretka", świadomi wielu przeciwności i trudów, z którymi borykają się kapłani w świecie współczesnym, poprzez modlitwę oraz umartwienie i pokutę, są potężną "przyboczną strażą" i duchową "armią", wspierającą kapłanów. To co oddajemy Niepokalanej, do Niej należy, a nie do nas.

Pielgrzymi mogli wysłuchać rozważań nt. życia i posługi Ojca Maksymiliana: Św. Maksymilian Maria Kolbe - patron na nasze czasy i Św. Maksymilian Maria Kolbe: jestem kapłanem katolickim. Nauki wygłosił o. Piotr Bielenin OFMConv z Krakowa. Uroczystej Eucharystii w bazylice przewodniczył o. Mirosław Bartos OFMConv - wikariusz prowincji warszawskiej franciszkanów. Spotkanie koordynował ks. Bogusław Nagel z Krakowa - Krajowy Opiekun Apostolatu "Margaretka". Podczas okolicznościowej homilii ks. Bogusław mówił m.in. o świętych, których drogi się skrzyżowały. Kapłan nawiązał do patronki dnia, św. Katarzyny ze Sieny i jej sile wiary i modlitwy. Kaznodzieja zauważył, za papieżem Benedyktem XVI, że "Kościół ma wielki dług wobec kobiet. Ośmieliłbym się powiedzieć, że w wymiarze charyzmatycznym kobiety czynią wiele dla rządzenia Kościołem". Tym samym ks. Nagel podkreślił, że kobiety, które stanowią znaczną część Apostolatu, poprzez modlitwę przyczyniają się do pomnażania dobra w Kościele i w posłudze duszpasterzy.

Podczas spotkania można było nabyć materiały nt. Apostolatu oraz zawierzyć Niepokalanej istniejące grupy.

Po Eucharystii swoim świadectwem wiary podzielili się Emilia i Piotr Andrzejewscy. Małżonkowie zwrócili uwagę, że w małżeństwie uczą się słuchania oraz wspólnej drogi poznawania Boga, w różnorodności charakterów, temperamentu. "Pan Bóg działa w codzienności – zauważył Piotr – ale musimy to umieć zauważać". Emilia zwróciła uwagę, że "Pan Bóg zaprasza nas do współpracy, On chce, byśmy z nim współpracowali, z Jego łaską". Małżonkowie zauważyli, że owoców modlitwy nie zawsze zauważymy od razu, czasem tych owoców może nawet nie zauważymy podczas naszego życia, ale modlitwa, zwłaszcza za kogoś innego, m.in. za kapłanów, zawsze jest owocna.

Członkowie Apostolatu "Margaretka" i innych wspólnot, poprzez codzienną modlitwę, wspomagają kapłanów w ich duszpasterstwie i posłudze, gdyż - jak mówił jeden ze świętych: "Pobożna modlitwa jest jakby złotą drabiną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do Boga". Założyciel Niepokalanowa, św. Maksymilian zaś zauważył: "Od jakości modlitwy, zależy wszystko". Ojciec Maksymilian uczy nas, że oddanie się Niepokalanej jest najskuteczniejszą forma modlitwy.

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

Wielkopostne rekolekcje MI

23-25 lutego, Niepokalanów Lasek - Ze św. Maksymilianem kochamy Kościół święty i go bronimy.

Czytaj dalej...
Szkoła Życia Chrześcijańskiego

23-25 lutego, Niepokalanów, Sesja zimowa Szkoły Życia Chrześcijańskiego.

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ