MARYJA!

12 godzin dla małżeństw

12 godzin dla małżeństw

blue line
7/8 stycznia - Małżeńska Krucjata Różańcowa - edycja 2

W nocy z 7 na 8 stycznia odbyła się br. w Niepokalanowie druga edycja Ogólnopolskiej Małżeńskiej Krucjaty Różańcowej. Spotkanie poprowadzili ks. Dominik Chmielewski, s. Bartłomieja Sobczyk i wspólnoty małżeńskie.

Przed Najśw. Sakramentem modlono się nieustannie Różańcem świętym. Różańcowe tajemnice odmówiono w intencjach: dziękczynnej za dar sakramentu małżeństwa i każdego sakramentalnego małżeństwa, błagalnej z prośbą o przemienienie i uzdrowienie relacji małżeńskich, pokutnej za grzechy popełnione w małżeństwach, z prośbą o napełnienie darami i owocami Ducha Świętego wszystkich małżonków.

Jednym z ważniejszych części czuwania było odmówienie aktu zawierzenia małżeństw i rodzin Najśw. Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Małżonkowie odmówili również litanię małżonków do błogosławionych i świętych, prosząc licznych patronów o wstawiennictwo u Boga.

Konferencję dla małżonków na temat sposobów ratowania relacji małżeńskich wygłosił Jacek Pulikowski. Przed północą można było wysłuchać konferencji na temat sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca - franciszkanina i przyjaciela św. Maksymiliana M. Kolbego. Nie zabrakło tez czasu na świadectwa, podczas którego kilka małżeństw opowiedziało swoją historię ocalenia małżeństwa przez przebaczenie i wytrwałą modlitwę różańcową. Ważnym elementem spotkania była modlitwa o uzdrowienie relacji małżeńskich oraz uwolnienie od wszelkiego zła.

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać konferencji ks. Dominika Chmielewskiego Ratujmy małżeństwa. "Nie może być sytuacji, że chodzimy do kościoła, mdlimy się, a przynoszę śmierć do mojego małżeństwa, mojej rodziny, to coś jest nie tak" - zauważył ks. Dominik, który na przykładzie Biblii przybliżył zebranym czym powinna być relacja oblubieńcza. "Biblia to księga o małżeństwie. Zaczyna się od małżeństwa Adama i Ewy, a kończy małżeństwem Jezusa i Kościoła. Jezus zaprasza nas do miłości oblubieńczej". W dalszej części konferencji ks. Dominik podkreślił, jak ważne są w małżeństwie i rodzinie przylgnięcie do krzyża i ofiara z samego siebie. W relacji małżeńskiej należy być gotowym na śmierć dla samego siebie, swojego egoizmu i do miłowania bez zastrzeżeń.

S. Bartłomieja Sobczyk CSIC zauważyła, że małżonkom potrzebna jest siła, którą zaczerpnąć można z mocy wstawiennictwa Maryi. "Trzeba nieustannej modlitwy Różańcem, który dzięki Matce Boga ma moc pokonać każdą siłę zła. Podejmujemy zatem stałą modlitwę różańcową w intencji małżeństw! By troska o miłość w sercach dwojga przynosiła błogosławione owoce w jedności wierności małżeńskiej".

Ks. Dominik zachęcił zebranych do modlitwy różańcowej. Nie ma tak beznadziejnej sytuacji, której nie uratowałby Różaniec. "Modlitwa połączona z naszym umartwieniem, wyrzeczeniem zawsze przynosi w życiu osobistym, społecznym i narodowym dobre owoce". Małżeńska Krucjata Różańcowa jest bardzo potrzebna, czego dowodem są liczne świadectwa małżeństw uratowanych tylko dzięki modlitwie. "Maryja potrafi łagodnie, ale też z wielką stanowczością, pokazać prawdę o naszym sercu. Ona daje nam poprzez Różaniec moc do tego, abyśmy chcieli podjąć trud budowania codziennych relacji małżeńskich opartych na tym, co mówi Jej Syn, nasz Zbawiciel" - powiedział ks. Dominik.

Małżeńska Krucjata Różańcowa, podejmując walkę o ratowanie małżeństw i rodziny, staje się świadkiem Bożego objawienia w naszym życiu. Spotkanie ma charakter cykliczny.

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

#OddaniNaMaxa

Cierpienie znoszę, czy cierpienie noszę? Rycerski ekwipunek. Czwartek, 29 lutego - FunJob 29LUT2024 - Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...
Sztafeta w intencji Polski

9 marca (15:00 - 24:00): modlitwa różańcowa za Polskę i Polaków.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ